PDA

View Full Version : Gởi BQTThamLang
02-02-12, 04:52
Nhờ BQT update giùm lại gateway của forum cho nó "hợp thời trang" đi. Sang năm Nhâm Thìn rồi.

anh033
02-02-12, 10:55
Đã sang Nhâm Thìn đâu, phong thủy phải chờ đến 17h 21' ngày 4/2/2012.

AnhNgoc
02-02-12, 14:25
Nhờ BQT update giùm lại gateway của forum cho nó "hợp thời trang" đi. Sang năm Nhâm Thìn rồi.
Sẽ update sau khi nâng cấp Hosting xong.