PDA

View Full Version : Để diễn đàn vui hơnmangnondichly
17-05-12, 01:44
Để diễn đàn hoạt động được tốt hơn tôi nghĩ ban quản lý nên tạo thêm nhiều chủ đề mới để mọi người cùng nhau luận giải học hỏi lẫn nhau chứ tôi thấy diễn đàn bây giờ buồn quá , mà có một số người mới học dịch ( như tôi ) có những quẻ chưa giải được đưa lên diễn đàn nhờ mọi người giải giúp nếu thì cũng mong ban quản lý nhờ những người đi trước vào giải giúp để cho những người đi sau có thể học hỏi . Thanks !