PDA

View Full Version : Mồ mãthanhlongvan
23-11-15, 14:59
Các Thầy giúp em với em ạ!
Ông Nội em mất gần được 3 năm, chuẩn bị bốc mã, mà chưa biết chọn giờ nào, ngày nào, tháng, năm nào để chuẩn bị, phương hướng thế nào.
Kính mong các thầy hoan hỉ dạy bảo, chỉ dạy hướng dẫn, và cho em xin 1 số tài liệu về việc bốc mộ với ạ

vqkhanh019
26-01-16, 10:17
Các Thầy giúp em với em ạ!
Ông Nội em mất gần được 3 năm, chuẩn bị bốc mã, mà chưa biết chọn giờ nào, ngày nào, tháng, năm nào để chuẩn bị, phương hướng thế nào.
Kính mong các thầy hoan hỉ dạy bảo, chỉ dạy hướng dẫn, và cho em xin 1 số tài liệu về việc bốc mộ với ạ
Cái này thì nhờ các cụ am hiểu về dịch lý ý. Ví dụ cụ phungvandau.

dauvanphung
03-03-16, 20:32
Các Thầy giúp em với em ạ!
Ông Nội em mất gần được 3 năm, chuẩn bị bốc mã, mà chưa biết chọn giờ nào, ngày nào, tháng, năm nào để chuẩn bị, phương hướng thế nào.
Kính mong các thầy hoan hỉ dạy bảo, chỉ dạy hướng dẫn, và cho em xin 1 số tài liệu về việc bốc mộ với ạ
Trả lời: Có những lượng thông tin cần biết:
Hài cốt của Cụ đã sạch chưa.
Trong Họ (Chi nhỏ) của mình có tang nữa không
Tuổi con Trưởng là sinh năm nào
Hướng Mộ sắp tới đặt theo hướng nào (Bao nhiêu độ Bắc)
Sau đó Bác sẵn lòng tư vấn.
Thân ái.