Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  Trang 1/2 12 cuốicuối
  kết quả từ 1 tới 10 trên 14
   1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158) <Hết-Độc Một-thân nhẹ--21 ngày Cải-Tạo thể-Chất >

    [B] ĂN LẠT THẢI-ĐỘC
    .

    Phần giới thiệu : SƠ-LƯỢC
    < Công Thức Ăn Lạt Thải-Độc > của Giáo-Sư Tiến-Sĩ Lâm-Quang-Thường là một Phương-thức Hổ-trợ Phòng-chống Trị Bệnh Ung-Thư : Cũng như một Phương-cách Thúc đẩy Con-Người Văn-Minh Thời-Nay Phải TÔN-TRỌNG THIÊN-NHIÊN và Sống Hòa Mình với THIÊN-NHIÊN .Cùng chung Hổ-Trợ Bảo-Vệ Một Môi-Trường XANH để có được Một Cuộc-Sống Lành-Mạnh và Hạnh-Phúc Yên-Vui .
    Nhận-Thức TỐ-CHẤT Sức-Khỏe Thật của Con-Người là Tự Mình ta Tự Nắm Giữ Sức-Khỏe của Bản-Thân : Qua Trình-Bài trong cuốn Sách [[ HẾT ĐỘC MỘI THÂN NHẸ ]] của GSTS Lâm-Quang-Thường (trong 13 tháng đã tái bản 34 lần từ tháng 10 năm2002 đến tháng 11/2003 ). Cuối trang sách có in nhấn mạnh rằng :-[--Nội Dung trình bài trong sách Tuyệt-Đối Không thể thay thế cho Phương-Pháp Trị Bệnh của Bệnh-Viện Chánh-Qui và Bác-Sĩ chuyên-khoa. Và Ông đề-nghị có Bệnh Phải Đến Bệnh-Viện Chính-Qui Khám bệnh là Tốt Nhất .Nhưng Sức-Khỏe Là Phải Do Chính Bản-Thân Mình Cố-Gắng Kiên-Trì Xây-Dựng và Cải-Tạo cho Phù Hợp với Cuộc-Sống Lành-Mạnh trong một Môi-Trường XANH tốt Đẹp Hơn . Thì Ta Mới được Sống THỌ và Sống VUI Sống Có Ý-Nghĩa.

    SƠ-LƯỢC về nội dung cuốn sách “Hết Độc Một Thân Nhẹ
    21 ngày cải tạo thể chất

    Mục Lục
    ___Lời Giới-Thiệu và Thẩm-Định của GSTS Lại-Cơ-Minh (Viện-Trưởng Viện Ung-thư Bách-Thịnh CAM : Phó Nghiên-Cứu viên Viện Nghiên-Cứu Vệ-Sinh Ung-Thư Quốc-Gia MỸ ).
    ----##-#---Lời Mở Đầu : \ Của tác-giả GSTS Lâm-Quang-Thường .
    ---------Lời Dẫn của GS Quốc-Thoại-Tường (Giáo-Sư Khoa Quản-Lý Trường Đại-Học Công-Thương Đài-Loan -25/03/2002 )

    CHƯƠNG I : Phân-Tích Tố-Chất Sức-Khỏe của Quốc-Dân .
    ---Tại Đài-Loan mỗi 10 phút có 1 người bị bệnh ung-thư .
    ---Tại Mỹ mỗi 2 người là có 1 người chết vì bệnh Tim .
    ---Nhân viên công-vụ Đài-Loan có tuổi thọ trung-bình là 49.65 tuổi .
    ---Đài-Loan mỗi 36 phút có 1 người mắc Bệnh Lao .
    ---Đài-Loan Mỗi Ngày thêm 1.6 người mắc bệnh Sida .
    ---Có 25 % dân Đài-Loan mắc chứng khó ngủ .
    ---Chỉ-số IQ và Sức-Khỏe của Quốc Dân Không Đạt Tiêu-Chuẩn .

    CHƯƠNG II : Vấn Đề ở chổ Không Biết và Hờ--Hững .

    ---Thế nào là Vô Trí-Thức tức là không biết ?
    ---Có 2 triệu người mang mầm BệnhViêm Gan B Mà Không Tự Biết .
    ---Nước Cất Tốt Nhất ?
    ---Uống viên vitamin quá liều,quá nhiều thì Bệnh càng nhiều.
    ---Uống Sữa Bò phòng Tránh được Chứng Loãng-Xương
    ---Quá Ỷ-Cậy vào Bác-Sĩ ?
    ---Quan-Niệm Sai-Lầmvề Hấp-Thụ Dinh-Dưỡng trong Y-Học ?
    ---Bất-Hạnh là do Sự Hờ-Hững và khinh-Suất của Con-Người gây ra !
    ---Sức-Khỏe Nhờ Cậy chính Bản-Thân Mình !

    CHƯƠNG III : Nâng cao Miễn-Dịch thì Không có Sợ Bệnh.
    ---Những Cái Bẩy của Sức-Khỏe Thời Hiện-Đại Văn-Minh.
    ---Ví dụ Tế-Bào Ung-thư. ---Ví dụ Ban Đỏ.
    ---Hệ-Thống Tuần-Hoàn Hô-Hấp Tiêu-Hóa Bài-Thải Bài-Tiết Bình-
    Thường,thì Muốn Bệnh cũng Không Dễ.
    ---Hệ-Thống Miễn-Dịch.
    ---Tế-Bào Miễn-Dịch.

    CHƯƠNG IV : 5 Nguy-Cơ của Sự Sinh-Tồn.

    ---Khí-Hậu Biến Đổi Dẫn Đến Hiệu-Ứng Toàn-Cầu.
    ---Phụ-Nữ Nội-Trợ Dễ Mắc Ung-thư hơn Phụ-Nữ Đi Làm việc.
    ---Hocmon Cơ-Thể Bị Hocmon Môi-Trường SỐNG Ảnh-Hưởng Lớn và
    Khá Nặng-Nề.
    ---Con-Người Sáng-Tạo Ra Cái MÔI-TRƯỜNG UNG-THƯ.
    1/ ==KHÔNG-KHÍ :::
    a/ ---Bầu Khí-Quyễn ---- Khí Thải Công-Nghiệp ---/ Khí Thải Xe Hơi. . b/.Vi hạt khói bụi ở Chùa hơi cao.
    c/.Chứng Bệnh ở văn=phòng cao-ốc (Sick Building Syndroom)
    d/.Hút 1 điếu Thuốc-lá sẽ Giảm đi 11 phút tuổi Thọ.
    e/.Chứng Bệnh Máy Lạnh (máy đuiều-hòa không-khí).
    f/. Ion Âm Trợ Giúp Cơ-Thể Con-Người .
    2./== NƯỚC :::
    Khai-thác Tài-Nguyên quá độ Hủy-Hoại Sự Cân-Bằng của Sinh-Thái và
    Môi-Trường SỐNG ????
    ---Nước Ngầm Là Nguồn Ô-Nhiểm.
    ---Chất Asenua(Nguyên là Asen Thạch-Tín,Thuốc Diệt Cỏ,Thuốc Trừ Sâu)
    Do Công-Nghệ Bán-Dẫn và Điện-Tử phát Triển quá Độ đã Thải ra Môi----------Trường Sống Ồ ạt rất nhiều ở Đài-Loan cao hơn MỸ gấp 20 lần.)
    ---Nước Đun Chín là Nước Chết !
    ---Nuớc Cất THIÊN về Acid Hơn.
    ---Nước có Gây Ung-Thư Không ?
    ---Tắm-Rửa Chậm Lâu,Coi Chừng Nhiểm Ung-Thư !
    ---Phương-Cách Uống Nước TỐT.
    3./== ÁNH-NẮNG :::
    --- Tầng Ozone. ---Tia Tử-Ngoại. ---Tia Hồng-Ngoại.
    ---Muốn Khỏe-Mạnh Phải Biết Hấp-Thụ Ánh-Nắng Đầy Đủ.
    ---Thời-Gian Phơi Nắng Tốt Nhứt là 6---9 giờ Sáng,Thứ Nhì là 9---10 giờ
    Và Từ 16---18 giờ Chiều..
    4./== SÓNG ĐIỆN-TỪ :::
    ---Bạn Thường Quên Đi Sóng Điện-Từ…..
    < Những Chứng Bệnh Do Phơi-Nhiểm Sóng Điện-Từ Quá Độ >
    ---Điện-Thoại Di-Động dùng Thời-Gian Dài Dễ Gây Sanh Quái-Thai
    .(Mỹ Có Thí-Nghiệm Trên Phôi Thai Gà Ấp Trứng).
    ---Bạn Dễ Quên Mất Luôn Có SÓNG Điện-Từ quanh Bạn. ] ---Não Hấp-Thụ Sóng Điện-Từ Nguy-Hại đến Thế-Hệ Con-Cháu Sau Nầy.
    ---Vật dụng kim-khí điện-máy gia-đình cũng có thể là Nguồn Gây Bệnh.
    5./ == THỰC-PHẨM :::
    Lúa gạo mì nhiểm Cadmium gây Bệnh Osnteomalacia,pseudofractue và Itaidisense(Mềm xương,gảy xương đau nhức toàn thân).
    ---Thịt <nuôi thúc bằng thuốc tăng-trưởng và dùng kháng sinh quá độ, Ăn thịt đó Dễ gây nhiều bệnh sau này(cả ung-thư) .
    ---Nông-Sản trồng bón quá nhiều phân hóa-học hocmon tăng trưởng
    Thuốc trừ Sâu làm cho Rau quả dư thừa nhiều chất dộc hại, ta ăn
    Vào nhiều tất sẽ mắc Bệnh Ung-Thư .
    ---Nông-Sản bị Mốc(ăn nhiều sẽ ung-thư Gan)
    ---Chất Phụ gia Thực-Phẩm Chế-Biến dẫn Đến Ung-Thư..
    --- Sự Sai-Lầm về Cách Ăn-Uống : sẽ dẫn đến 3 Bệnh Văn-Minh Thể-
    Chất ::::1=Thể-chất acid. 2=Thể-chất thiếu Oxy. -------------------------------3= Thể-chất natri cao. kali thấp.
    ---- Số Lượng Thức-ăn Ảnh –hưởng đến Dinh-dưỡng ?

    CHƯƠNG V :::
    7 == CỐT –YẾU ĐỂ XÂY-DỰNG SỨC-KHỎE TỐT

    1./ Vận-động Đáng Thích -
    --- Hiện trạng Thể-Thức-NĂNG (physical Fitness) Không Tốt sẽ có Ảnh-
    Hưởng trên Tâm-Lý .
    ---Sự ích-lợi của THỂ-THỨC- NĂNG và Tâm-lý trong Cơ-chế hoạt-động
    Của Cơ-Thể .
    --- Vận-động Thích-đáng sẽ nâng cao Hiệu-suất Giấc-ngủ .
    ==Những Vận-động có Ích cho sự Lành- mạnh hóa của Tâm huyết quản.
    2./ Tinh-Thần Thoải-Mái ==
    ---Hãy Cười Thỏa-Thích Thông-Thả .
    ---Hãy Tự-Tin Chính Mình .
    ----Hãy Tập Thói-Quen Sinh-Hoạt Lành-Mạnh .
    --- Hãy Khoan-Dung Tâm Tình Của Mình Hơn.
    ----Hãy Bình-Thường hóa Quan-Hệ Xã-Hội của Mình .
    ==Cười ,TỰ-Tin ,Sống Lành-Mạnh ,Khoan-Dung và Đầy Tình-Thương .
    3./ Giấc-Ngủ Đầy Đủ ==
    GiẤc-Ngủ Đầy-Đủ Tạo Điều-Kiện cho Hệ Miễn-Dịch Hoạt-Động Tốt.
    ---- Giấc-Ngủ Không đủ sẽ Ảnh-hưởng Công-Năng Miễn-Dịch .
    ----Giấc-Ngủ Không đủ sẽ Tổn-Thương Tâm-Cang (tim,gan) .
    ----Và cũng sẽ dẫn đến nhiều Chứng Bệnh khác .
    ----Thế nào mới Gọi là Giấc-Ngủ Đầy Đủ .
    ---- Sự Ích-Lợi của Giấc-Ngủ . === Làm Cách nào Ngủ Đủ Giấc .
    4./ Hoàn-Cảnh Tối-Ưu ==
    ---(1)—Ion âm. (2)--Nước Sống.(3)--Năng-lượng-Mặt-Trời. --------- (4)--- Năng-lượng Môi-trường . (5)—Năng-Lượng Thiên-Nhiên.
    5./ Điều-Độ theo Qui-Luật Lành-Mạnh ==
    ---Những Tổn-Thương Do Không Có Qui-Luật.
    ---Đêm Không Ngủ Coi Chừng Huyết-Áp Tăng Cao .
    ---Thức Đêm Nhiều Coi Chừng Thể-Chất Acid Hóa.
    ---Tiết-Tấu Của Thiên-Nhiên .
    Bước Theo Ước-Mơ Mả Thực-Hiện Sự Nhận-Thức Về Qui-Luật Thiên- Nhiên Là Con_Đường Đúng-Đắn.
    6./ Lời Nói Chúc-Phúc ==
    Bước Theo Qui-Luật Mà Thực-Hiện Ăn-Nói Cho Thận-Trọng.
    ---Những lời chúc-phúc khiến người ta Tràn-Trề thêm Sức-Sống vui-vẻ.
    ---Trái lại những lời trù-ẻo nói xấu sẽ là độc-dược cũng có thể gây chết --------người trong Cuộc-Sống ngắn ngủi gây tàn Đời sớm hơn== .
    thay đổi nội dung bởi: tranbinhchuong, 14-10-14 lúc 11:10
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   2. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Default

    .
    --Những Lời-Nói Có Thể Là Lời-Dự-Đoán của Cuộc-SốngTương-Lai Đấy.
    ---Bốn Đại Loại Nhược-Đãi Của Tâm-Lý-Học.
    ---Không nên Ăn-Hiếp Trẻ-Con.
    ---Lời-Nói Ôn-Tồn Chứa Đầy Sự-SỐNG.
    ---Người-Bệnh Quá Tin Lời Bác-Sĩ.
    ==== Sống-Chết Dưới Quyền Của Miệng-Lưỡi :
    == Có những người Thân của bệnh nhân ung-thư từng nói :[ Bệnh ung-thư chữa O hết đâu ,đừng Mổ đừng vô hóa-chất cho uỗng TIỀN phí của ,mà hãy để dành TIỀN đó để đi Du-lịch đó đây và ăn-uống sơn-hào mỹ-vị cho Thỏa-đáng cuộc-sống còn lại cúa mình …!!! ] Đây là những lời nói Độc-Mồm Độc-Miệng nhất mà tôi đã từng nghe Ví như Bác sĩ Nói Bệnh nhân chỉ còn Sống vài Tháng chẳng hạn : còn có người nói bệnh ung-thư chữa O hết đâu ,hãy để dành tiền đi Du-lịch Ăn uống Ngon cho thỏa cuộc-sông ....???(đây là Lời Nói Độc Mồm Ác Khẩu mà chính Tôi Cũng Từng Nghe Rồi đấy !!!)

    ---Người Càng Uy-Quyền thì Lời-Nói Càng Có Sức-Mạnh.
    --------Những Hình-Thái Của Lời Chúc-Phúc và Chù-Ẻo.
    ---Triệt-Tiêu Lời-Chù-Ẻo,Cuộc-SỐNG Như Mây Tan Trời Lại Sáng.

    7./ Niềm-Tin và Tín-Ngưỡng ==
    ---Tôn-Giáo Tín-Ngưỡng có thể dẫn ta vào lối đi Hạnh-Phúc .
    ---Tín-Ngưỡng cũng là Liều-Thuốc tuyệt-vời .

    CHƯƠNG VI
    Chế-Độ ĂN-LẠT THẢI-ĐỘC để Có được Sức-KhỏeTốt .==

    ---- Buổi Ăn Sáng Thải-Độc .
    ---- Mỗi ngày uống nước Tốt(độ pH7.4—7.8p),nước Sống 3.000 cc(3 Lít))--r . trở lên .
    ---- Thời giờ Ăn Thải-Độc tốt Nhất = Phối-hộp Giấc-Ngủ trong Thời-giờ ---------------Thích-Đáng thì thải-độc có Hiệu-quả Tốt nhất .
    ---- 14 ngày Tăng-cường Hiệu-quả Thải-Độc .
    ---- Hiện-tượng Phản-Ứng Ban đầu .
    ----Đại Nguyên-Tắc của cách Ăn Trưa Chiều để tăng cường Sức-Khỏe .
    ----Chất-Xơ Thực-Vật cần-thiết cho hằng ngày(cần ăn trên 35 g/ngày) .
    ---- Mỗi miếng ăn ta Nên nhai 36 lần .
     === Những Thức-ăn Kiên Kỵ trong thời-gian Điều-Chỉnh Thể-Chất ===

    CHƯƠNG VII ==
    --Nguyên-tắc của Cách chọn Thức-ăn cho Cơ-Thể Khỏe-Mạnh-

    1.// Phải coi trọng Thức-ăn Ngủ-Cốc .
    ---Dinh-dưỡng của ngủ-cốc gần như đầy đủ cho Cơ-Thể ta .
    ---Chất-Xơ trong Ngủ-Cốc rau quả phòng tránh được Ung-Thư Ruột .
    2.// Những thứ rau quả có kết Hạt-giống .
    3. // Những thứ Trái-Cây có Hạt
    .
    4.// Sinh-sản trồng trọt tại địa-phương ta ở (thổ-sản) .
    5.// Đúng Mùa , đúng Thời-vụ là Thức-ăn hạng nhất (tối ưu) .
    6.// Thức-ăn vừa đủ chín (không phải nấu)(trái-cây rau quả) .
    7./ // Nguyên-vẹn luôn vỏ .//
    8.// Ăn chín chủ-yếu là Nấu hấp Chín, Tránh Chiên xào Rán Nướng .
    9.// Có Một phần Rau-Quả Nên Ăn Sống (30—50% trở lên) .
    10./Cấm Thực(Đoạn-Thực)dể Cơ-Thể Có thời-gian đào-thải chất-độc đã Ứ
    Lâu ngày trong người và Có thời-gian cho các Hệ-thống Cơ-quan Nội-
    Tạng nghĩ-ngơi và Điều-chỉnh lại Qui–Luật hoạt-động Bình thường .
    11.// Chất Gia-vị có Vấn-đề ???
    ----- < Tác-Hại của Dầu Mỡ ( chất Béo ) > .
    ----- < Tác-Hại của Muối Tinh-chế >.
    ----- < Tác-Hại của Đường Tinh-chế > .

    PHỤ-LỤC :::

    1./< Khoai-Lang,ngủ-cốc và Thực-Liệu- Pháp > .
    2./Điều-Kiện chế-tạo Nước-Tốt .
    3./ Nguyên-Lý của Ozone và Ứng-Dụng(Máy Ozone khử độc) .
    4./ Chất Men-Tố Thực-vật Tổng-hộp .
    5./ Chất-Xơ Thực-vật Hạt-giống .
    6./ Bột Phỗ-Tai << Năng-Lượng-Tố Thực-vật >> .
    7./ Phản-Ứng Chuyển-hóa Tốt .
    == SƠ-KẾT rất nhiều Các Thư-từ của Người Bệnh và đọc-giả đã ứng-dụng Công-Thúc Ăn-Lạt Thải-Độc có Hiệu-quả Tốt với lời Cảm-ơn ./.

    Lời Tác-giả : Qua nhiều năm nghiên-cứu Ung-Bướu Lâm-sàn và
    Kinh-Nghiệm Dạy-học ở Trung-quốc và Đài-Loan , Tác-giả đã Đúc-kết
    Ra được 2 điểm Quan-Niệm quí-giá như sau :
    1./Sự Bất-Hạnh và Bi-ai của Cuộc-Sống Con-Người đa số là do sự căng ------- - thẳng << Vô Trí-thức và Khinh-suất >> của Con-Người Tạo ra .
    2./ Thân-Tâm Khỏe-Mạnh Có từ một Sự <<Nhận-Thức Chính-Xác >> và Một Cuộc-Sống << Hành-Động Thiết-Thực >> .


    Phụ chú ---Bác-sĩ y-học Mỹ Bà ANNE WILGMORE (1909---1992)
    Bà Anne lúc 50 tuổi đã mắc Bệnh Ung-thư đại-tràng,trong tình-huốn cơ-hồ tuyệt-vọng,Bà đã kiên-quyết ngày 3 bửa Ăn Rau-quả tươi-sống liên tiếp mấy năm liền không gián-đoạn, kết-quả không uống thuốc không hóa-trị mà TỰ-NHIÊN Chữa lành Chứng Bệnh Ung-Thư.
    Bà dã sống thêm 33 năm và mất ở tuổi 83 vì tai-nạn xe-cộ,nhưng Bà cũng đã giúp-đở rất nhiều người bệnh ung-thư tìm lại được Sức-Khỏe.
    thay đổi nội dung bởi: tranbinhchuong, 14-10-14 lúc 11:24
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   3. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Default

    KHOAI- LANG
    Khoai-Lang là một loại Thực-phẩm Tối-Ưu và Tốt cho Cơ-Thể .Vì Khoai-lang hàm chứa rất nhiều rất nhiều rất phong-phú các Chất-Xơ, Khoáng-chất,Vitamin,Acid Amin (hộp-chất hữu-cơ:thành-phần chính của Protid) .
    --- Cơ-Thể Ta cần 22 Acid Amin mà riêng trong Khoai-lang đã có 18 Acid Amin : < chứa 8 Acid Amin mà Cơ-Thể phải cần hấp-thụ qua đường Ăn-uống mới có được , còn 14 thứ Acid Amin khác thì Cơ-Thể con-người tự Tổng-hộp được > .
    Tế-bào,móng-tay,tóc,da,nội-tạng,huyết-quảnvà sự hồi-phục của Hồng-huyết-cầu…cũng điều nhất nhất cần đến các Acid amin này . .
    --- Ăn Khoai-lang rất có lợi cho Hệ Tiêu-hóa vì chất-xơ ,Vitamin C,các Amino Acid và nhiều loại Enzime giúp Dạ-dày Co bóp,kích-thích Nhu-động
    Ruột, làm quá-trình tiêu-hóa thức-ăn trở nên nhanh hơn,dễ-dàng hơn,tất n ngăn ngừa được tình-trạng Táo-bón .
    Khoai-lang thường hàm lượng chất hóa-học thấp. nhưng chất-xơ
    Tăng cao(gấp 3 lần trong khoai-tây) đặc-biệt còn chứa phong-phú chất-----------Lysino, có tác-dụng làm tăng cảm-giác no bụng nhanh, và nhiệt lượng ----------Calo ít nên khoai-lang là thực-phẩm giảm-cân rất tốt cho người béo-phì
    Caiapo là chất được chiết-xuất từ khoai-lang trắng đã được Nhật-----------Bản diều-chế thành dược-phẩm bổ sung bày bán trên thị-trường từ lâu ----------dể điều-trị phòng ngừa bệnh Tiểu-đường .
    $$$--- Lợi-ích và giá-trị của Khoai-lang

    --- 1,/Protein (trong khoai-lang)duy nhất có hiệu-quả chống Oxy hóa .
    --- 2,/Một chất-liệu dinh-dưỡng cao có giá-trị dược tính :
    Hàm chứa các Dinh-Dưỡng-Tố rất cao và khá quân-bình :::
    ---Nước67%---Đạm2.3%---Chất-béo0.2%---nhiệt127KL—glucoside29%
    --chất-xơ0.5%khoáng-chất0.9%,canxi0.018%sắt0.0004%VitaminC0.003%
    ---các acid amin và enzime có từ 0.00004 đến 0.02%
    ----khoai-lang chứa 18 acid amin( trong đó có 8 Acid amin rất cần –thiết -------- -cho -cơ-thể con-người ) .
    ---Khoai-lang chứa Vitamin rất phong-phú :VitaminB1 và B2 lượng chứa
    Gấp 2 lần lúa gạo mì,vitamin A và C rất nhiều mà gạo mì là 0 .
    --- 3./Giàu chất Antioxidant là Thực-phẩm chống Viêm ,lại còn chứa nhiều
    chất dịch nhựa đạm tổng-hộp có tác-dụng trong cơ-thể giống chất bôi-
    chơn chống mòn trong máy-móc vậy,nó Bảo-vệ hệ-thộng Hô-hấp,tiêu-
    hóa và dịch nhờn trong khớp-xương và khoan bụng làm các cơ-quan
    này vận-hành chơn-chu:xúc tiến Bài-tiết Mật và làm giảm thiểu các tác-
    hại là chất bám dính trên vách Động-mạch:duy-trì sự đàn-hồi của huyết
    -quản,giảm bớt chứng cao-huyết-áp,tai-biến,đột-quỵ,phòng ngừa các chi
    Mạch ở Trong Gan Thận teo héo , do đó Khoai-lang là Thực-phẩm lý-
    Tưởng của Những người Bệnh Tim-Mạch và Gan Thận .
    --- 4./khoai-lang rẻ tiền dễ trồng-trọt dại-trà trên khắp thế-giới .(có trên 100 Loại khoai-lang đang được trồng khắp cac nước từ nghèo dến giàu) .
    --- 5./khoai-lang được coi là một loại thực-phẩm giảm cân rất tốt .
    --- 6./NhậtBảnChiết-xuất chất Caiapo từ khoai-lang trắng trị bệnh Tiểu-đường .
    --- 7./Chiết-xuất chất DHEA tromg khoai-lang ruột vàng có thể phòng-chống
    trị Bệnh Ung-thư(Đại-học Philadelfia <Mỹ> đã thử-nghiệm trên chuột-
    bạch đã cấy tế-bào ung-thư ruột,ung-thư vú…cho kết-quả trị-liệu tốt.)
    --- 8./Khoai-lang cũng sản-xuất ethanol(có thể coi như nhiên-liệu Sinh-học)
    Vì giá rẻ có thể thay thế Ngô .
    --- 9./Khoai-lang chứa hàm lượng lớn chất-xơ rất cần cho cơ-thể ,tuy chất-xơ
    Này trong ruột không hấp-thụ được ,nhưng nó lại hấp-thụ một khối ợ lượng
    Lớn nước giữ lại cho phân từ khô bón mềm lại lỏng lại:tăng-gia thể-tích
    Khối phân dễ lưu-động bài-thải ra,rút ngắn thời-gian ứ đọng của các độc
    -tố trong Phân thải ra dễ-dàng hơn, nên phòng-chống các Bệnh táo-bón
    ,tim-mạch,huyết-áp cao,tai-biến,và cả Ung-thư đường ruột …
    10./Máu-huyết người khỏe-mạnh có chiều hướng tính-chất yếu Kiềm từ độ
    pH 7.35—7.45 .Nếu không mai biến thành acid hóa thì con-người rất
    dễ Bệnh- hoạn và nghiêm-trọng hơn là trúng độc acid mà gây ra tử vong
    .Mà Khoai-lang là loại thực-vật có Tính chất Kiềm cao, ăn vào sẽ dễ Cân ----------bằng tính acid và Kiềm trong cơ-thể:làm giảm thiểu gánh nặng cho sự -Tuần-hoàn trao-dổi chất dinh-dưỡng và Ôxy trong Cơ-Thể .
    --- Cuộc-Sống Văn-minh hiện nay thói-quen ăn-uống có chiều hướng ----------ăn nhiều thức-ăn thịt cá đường sữa trứng…toàn là thức-ăn có tính acid-------,Kết-quả thể-chất bị acid hóa tức dễ dẫn đến Bệnh-hoạn hơn và Sức-khỏe------- sẽ sa-xuất tệ dần đi .
    --- #$ Nhưng nếu ta biết phối-hộp ăn-uống thích-đáng thì sẽ điều-chỉnh
    Lại cho thể-chất Tốt lành có hiệu-quả được liền đấy .
    --- #@ Đây chính là nguyên-nhân Công-Thức Ăn-Lạt Thải-Độc cho người --------bệnh Mãn-tính phải ăn 2 phần Khoai-lang(gấp đôi).Ví lại Khoai-lang còn
    Có tác-dụng đào-thải chất natri trong Muối ở cơ-thể ta.đúng là loại thực---------phẩm rất tốt cho bệnh mãn tính như cao huết-áp …
    --- Ăn khoai-lang phải ăn trước khi ăn Thịt, để chất-xơ của nó cản trở
    Được những chất khác như dường và tinh-bột biến thành chất-Béo tích-tụ ------trong Ruột ,và nó còn có thể tiêu-hao phần nào chất-Béo trong Nội-tạng ta
    Hãy thường ăn Khoai-lang dể dự phòng-chống Tim-mạch tai-biến đột-quỵ
    vìTẩy hết chất Béo tích-tụ trong huyết-quản và còn làm chất Béo dưới da
    giảm bớt , tránh dược tình-trạng Béo-phì,đúng là thực-phẩm giảm-béo tốt.
    Khoai-lang được ghi trong sách Y-Dược Cổ-Truyền Trung-Quốc:
    ### Mấy ngàn năm qua trong ngành Y-dược Học Trung-quốc đều ghi lại là ::
    --- (1)Khoai-lang du nhập vào đời Vạn-lịch Triều Minh<Bản-Thảo Cương-mục>
    của Lý-thời-trân ghi : Khoai-lang [ Bổ hư chi, ích-khí lực, kiện Tỳ Vị
    Cường Thận âm, thường ăn được trường Thọ ]
    --- (2) Trung y coi khoai-lang như một lương-dược. nhập vào hàng thuốc trong
    Sách<Bản-thảo cương-mục thập-dị>của Tiêu-vân-mẫn(nhà Thanh1765)) - [Khoai-lang bổ trung, hòa khí ,ôn vị ,kiện ngủ-tạng :có tính bình , vị cam,
    Vô độc,vào tì-vị 2 kinh .]
    --- ( 3) <Bản-thảo cầu nguyên>ghi [ Khoai-lang hoạt huyết lương-huyết, thông
    Trường-vị . bài trừ nạn ứ tạng-độc, mạnh gân-cốt, chỉ huyết khát-nhiệt,
    Thông tiện : và nhất là dối với sản-phụ táo-bón .
    --- (4)<Kim thị trồng khoai phổ> của Trần-vân (nhà Thanh) ghi : [ Khoai-lang
    Tính bình ôn vô độc, kiện tỳ-vị, ích dương tinh, tráng gân-cốt, khỏe chân
    dùi ,bổ huyết, hòa trung trị bách bệnh, diên niên ích-thọ, ăn vào là không Đói. Trị được huyết hư loạn kinh của phụ-nữ ] cho nên các bà mẹ Vĩ- tương-lai hậu- Đại phải :::
    Nên thường ăn khoai-lang để cho gia-đình và con trẻ dược khỏe-mạnh.
    --- (5)<Phổ cháo > của Huỳnh-vân-tước ghi :[Cháo khoai-lang đỏ: ích-khí,dày
    Vị-trường, chống đói ] cho nên những người lớn tuổi phải thường xuyên
    Ăn cháo khoai-lang .
    --- (6) <Tùy tức-cư ẩm-thực Phổ> khen khoai-lang rằng [ nấu ăn khoai-lang
    Làm bổ Tỳ vị , ích-khí lực, ngừa phong-hàn, ích nhan-sắc ] do đó ta tin
    Khoai-lang không chỉ cho ta có Sức-Khỏe mà còn có tác-dụng thẩm-mỹ ----------Chống Lão-hóa và duy trì làn da mịn-màn .
    Tổng-kết lại: khoai-lang không chỉ là Thực-phẩm có dinh-dưỡng rất tốt --------- và phong-phú đầy đủ mà còn có giá-trị y-dược rất cao . Y-học truyền-thống
    và Y-học Hiện-đại(Mỹ,Nhật…)đã có nhiều thử-nghiệm Lâm-sàn đi đến xác-
    Định khoai-lang có thể : chỉ huyết , tiêu Viêm , Thông-Tiện , hạ Đường-
    Huyết, phòng-chống Ung-thư và Diên-niên Ích-Thọ .

    # @ & Cuối cùng chúng ta sẽ nói đến Cách chọn lựa mua khoai-lang

    Trên nguyên-tắc như sau :::
    -- a./---Ưu-tiên chọn những củ khoai-lang hình Thoi---
    -- b./---Ngoài da phải láng trơn, hư dập có độc không nên chọn .
    -- c./Ngưởi củ khoai không có mùi Mốc. Khoai Mốc rồi có Độc-Tố,không ăn
    d./Đừng mua những củ khoai tái đen hoặc có thân nâu và chấm đốm .
    -- e./không chọn khoai lên mầm non (tuy không giống khoai-tây lên mầm có
    Độc nhưng khi ăn vào miệng thì có cảm-giác không ngon) .
    -- f./Khoai-lang tuy rất tốt nhưng tinh-bột của nó thô to,còn có dịch-nhựa dễ
    kích-thích dạ-dày sản-sinh khí CO2,dễ dẫn dến no-hơi ợ-hơi : Bạn nên
    cắt chúng thành lát và ngâm trong nước Muối 10 phút .rồi mới nấu ----------ăn --thì không sao cả .
    --- g./Nên nhớ rằng : quan-trọng là ăn khoai-lang phải ăn luôn vỏ khoai--------- -Nhớ khoai-lang:Sáng, trưa, chiều có thể ăn,buổi tối nên tránh ăn khoai
    -lang( khó tiêu hơn ) ./.
    Kính Chúc Các Bạn NĂM MỚI < Vui-Khỏe luôn Tươi-Cười và Tràn trề Hạnh-Phúc .

    Xuân Nhâm-Thìn 2012 tại TP HỒ-CHÍ-MINH
    Trần-Bỉnh-Chương dịch và biên soạn
    binhchuong8@gmail.com
    thay đổi nội dung bởi: tranbinhchuong, 14-10-14 lúc 11:39
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   4. #4
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158)

    -===Lời Dẫn của GS Quách Thoại-Tường (Giáo-Sư Khoa Quản-Lý Trường Đại-Học Công-Thương Đài-Loan -25/03/2002 ---

    -:Đấu năn 2002 tôi bị bệnh ung-thư gan.Sau khi cắt đi 20% lá gan,dưỡng bệnh 1 tháng .May có Cơ-hội nghe được 1 cuộn băng thuyết-trình về về sự Khinh-suất hờ-hẩn và vô-trí-thức của người Văn-minh hiện-đạị trong ăn-uống và lối Sống O có Qui-Luật nào hết ? của GSTS Lâm-quang-Thường ,nên tôi tìm đến nhờ GSTS Lâm khám chữa và cố-vấn cho tôi.mới có Cơ-may Ăn-Lạt Thải-Độc tòan diện, và thật may-mắn nay đã hầu như hoàn-toàn bình-phục Sức-khỏe lại rồi.

    ----Trong quá-trình tiếp-thu sự hiểu-biết vế qui-luật Sức-khỏe Tốt của GSTS Lâm, tôi bắt đầu hiểu ra rằng : < Hệ-Thống Miễn-Dịch > trên Cơ-thể ta Mới là Mấu-chốt trị-liệu chữa Lành bệnh TỐT Nhất :
    ---Tăng-gia Công-năng Miễn-Dịch và Phòng-tránh sự Xăm-hại của đầu nguồn bệnh-tật là Tối Cần-thiết và Chính-xác của sự Bảo-Vệ TỐT cho Sức-Khỏe .
    --Từ đó mà gia-đình tôi thay-đổi Lề-lối ăn-uống cũ và thực-hành toàn-diện theo Công-thức ăn-lạt để Điều-chỉnh Sức-Khỏe của cả nhà tôi.
    và cũng từ đó tôi quyết-định thay đổi các phương-thức Sinh-hoạt Sai-Lầm cũ, để nghinh đón Cuộc-Sống có Qui-Luật : ngủ sớm dậy sớm và thường tiếp-xúc thế-giới thiên-nhiên xanh.
    ==Từ sự Trải-nghiện của bản thân, tôi rất Hoan-nghinh cuốn sách
    ===== <Hết-Dộc Một Thân Nhẹ ---21 ngày cải-tạo Thể-Chất > ra đời
    và tôi Tin-Tưởng những Kiến-Thức trong Sách sẽ cho chúng ta hiểu-biết có Hệ-thống mà Ta biết làm thế nào để Thay-đổi các phương-thức lề-lối Sinh-hoạt ăn-uống O đúng Qui-Luật , Sửa-đổi cho đúng để Kiên-Trì tranh-đấu dành lại Sức-Khỏe vốn có của Mình mà năm-giữ, cải-tạo Toàn-phuơng-vị cho Cuộc-Sống Lành-mạnh Khỏe-Mạnh mãi .
    == Sau cùng tôi Chúc các Bạn cùng đạt được Những Lợi-ích của Phương-thức SINH-HOẠT LÀNH-MẠNH cho Cuộc-Sống Tươi-Vui TỐT-ĐẸP trong một Nôi-trường XANH mà tất cả chúng ta cùng Sống VUI Sống KHỎE và Sống THỌ . ----------------------------------------Gs.Quách-thoại-Tường


    Trích thêm bài không biết tên tác-giả biên soạn (2008):

    Phương-pháp Sống Hòa THIÊN-NHIÊN ]

    Thuận-Thiên giả Tồn , Nghịch-Thiên giả Vong .Thế nào là Thuận-Thiên ? Thuậu-Thiên là Thuậu Thiên-Nhiên ,là Hòa với Thiên-Nhiên .
    Định-Lý của Thiên-Nhiên vốn là như thế ! Muôn Loài Vạn-vật : trong đó có Loài-Người ,Nếu Hòa-Nhịp với Thiên-nhiên thì Tồn tại lâu dài. Bằng nghịch Định-lý Thiên-nhiên thì Mất vậy ! Những Chất-Sống trong Con-Người Bị Thoái-hóa bởi chính Con-ngươi Hủy-Diệt từng Tế-Bào của chính Mình : Cho nên Con-người đang Sống Ngịch Thiên-nhiên .
    Nếu kể ra thì có hàng ngàn hàng vạn chuyện Nghịch Thiên-nhiên . Phạm-vi bài này của tác-giả còn ở phần Sơ-cấp và đang ở thời-kỳ đầu”Luyện Thân Lục Thể” . Nên chỉ nêu 10 Phương-pháp Tập-luyện Sống Thuậu Thiên-nhiên .
    Thứ nhất : LUYỆN CÁCH ĐI :
    Con Người sinh ra chưa biết Đi . gần một năm sau, nhờ người lớn Tập Đi từng bước .Nhưng khổ nổi :gặp phải các vị “huấn-luyện-viên”không hiểu chút gì về Đạo Thiên-nhiên ,nên đã tập đứa bé đi Sai phương-pháp .
    Nhẹ nhàn vững Bước Khoan-Thai ,
    Bước Đi Quý Tướng trong ngoài Bình-yên .
    Mỗi Nhịp Bước theo Dòng Thiền ,
    Sáu Căn Tám Thức Đồng Duyên mới là .
    Hãy tập ,Hãy luyện và hãy Đi rất Nhẹ-Nhàn nhưng rất Vững-Chắc và rất Khoan-Thai .
    THứ Nhì : LUYỆN CÁCH ĐỨNG :
    Đứng Vững trên Hai Chân ,
    Trụ Chịu Cả Toàn Thân .
    Hùng- Vĩ như Hộ- Pháp .
    Khoan – Thai Tựa Thiên – Thần
    Thứ Ba : LUYỆN CÁCH NẰM :
    Nằm Sắp Loài Súc – Vật ,
    Co Ro là Tôm Tép .
    Nghiên Phải Thế Tuyệt - Đẹp ;
    Thoải - Mái Tròn Tinh - Anh .
    Thứ Tư : LUYỆN CÁCH NGỒI :
    Thoáng Trông Như Tượng Đá ,
    Nhìn Kỹ Sang Tựa Vua .
    Tư Thế Ngồi Thông - Thả ,
    Lưng Thẳng Vai Mông Vừa .
    Thứ Năm : LUYỆN CÁCH NGỦ :
    Lúc Ngủ y Như Tham –Thiền , ,
    ] Sáu Căn Tám Thức Bình - Yên Hiệp - Hòa .
    Ngủ Tuy ít Từ - Trường xa ,
    Nghiến Răng , Mê Ngáy , Mớ La Xin Đừng .
    Thứ Sáu : LUYỆN CÁCH THỨC :
    Thức Giấc Trước Ánh Bình - Minh ,
    Nửa Khuya Tĩnh - Tọa Tâm - Linh Mới Tròn ‘
    Thức Thức Nhạy , Ngủ Ngủ Ngon ,
    Chính Mính Khai Mở Điểm Son cho Mình .
    Thứ Bảy : LUYỆN CÁCH ĂN :
    Hãy Ăn Như Thức Uống ,
    Hãy Uống Như Thức Ăn
    Bớt Dùng Hương Động - Vật ,
    Âm - Dương Mới Quân - Bình .
    Thứ Tám : LUYỆN CÁCH UỐNG :
    Ai ơi Chớ Uống Vội - Vàng .
    Nuốt Nhanh Thiếu Chất , Cường - Toan Hại – Tỳ .
    Hớp Từng Hớp Nhỏ Tí Ti ,
    Háo Ăn GẤp Uống Hiểm -Nguy Khôn Lường .
    Thứ Chín : LUYỆN CÁCH RỬA :
    Sáng Sớm Ngâm Mặt Thau Bồn ,
    Trước Khi Đi Ngủ Nước Hôn Chân Mình .
    Giữ Điều < Thân Thể Đẹp Xinh > .
    Vệ - Sinh Rửa Sạch Lợi Mình Xiết Bao .
    < Còn Cha Gót Đỏ Như Son ,
    Mai Sau Cha Mất , Gót Con Như Chì > .
    Thứ Mười : LUYỆN CÁCH TẮM :
    Con Người Chủ Yếu Huyết - Mạch ,
    Sạch Sẻ Khí Truyền Khắp Chân Lông .
    Khi Tắm Nhớ Luôn Ngâm Nước ,
    Ngày Nào Quên Tắm Tấm Thân Chẳng Hồng .

    ====== TRI - DỊCH HÀNH - NAN
    Tri dịch hành nan—(18/12/1021---21/05/1086)
    (Vương-an-Thạch <1021—1086>
    Nhà Văn nổi tiếng [Đường Tống BÁT ĐẠI-GIA Văn Hào,
    === Tể-Tướng dời Tống-Thế-Tông[ 1074 ]
    === Nhà Cải-Cách Kinh-Tế:Chính-Trị:Quân-Sự:Xã-Hội lổi-lạc của Đời Tống
    ] : Sự kiện Biến-Pháp nổi tiếng trong Lịch-sử Trung-Quốc—
    -năm 1058 trình Tân-Pháp lên Vua Tống-Nhân-Tôn cải-cách chế-độ kinh-tế xã-hội Quân-sự Nhưng Thất-bại do quan dương Triều và hoàng thân quốc thích chống đối vì lợi-ích riêng bị hạn chế bởi Biến-Pháp đưa ra.
    Năm 1074 ông làm Tể-Tướng đề ra Thực-hành Tân-Pháp : 3 phép Tài-chính ,2 phép Quân-sự [phép Bảo-giáp, Bảo-mã ].
    Năm 1075 ông mạnh tay Cải-Cách theo Tân-Pháp , sau gần 1 năm bị các thế-lực trong Triều liên kết chống đối cản trở , bị thất-bại ,nên ông nãn lòng.
    Năm 1076 : Ông từ quan về quê ở ẩn điền viên vui thú với Văn-Thơ và mất vào Năm 1086 thọ 66 tuổi.)
    Ông thường ta thán rằng : < TRI DỊCH HÀNH NAN >
    Biết thì Dễ , mà Làm thì Khó .
    Biết được Thói-Hư Tật–Xấu của Mình(Xã-Hội) Thì Dễ , Nhưng Muốn Sửa –Lỗi và Thay–Đổi Nó thì là Việc Khó Làm được .

    TRI - NAN HÀNH - DỊCH
    Tri nan hành dịch Tôn-Trung-Sơn(1865—1924)

    <Nhà Cách-Mạng,Tổng-Thống đầu tiên của Trung-Hoa Dân-Quốc 1912>
    Biết thì Khó mà Hành-động thì lại rất đễ một khi ta đã hiểu dược ý-nghĩa sự việc .
    Biết được Ý-Thức và Đường-Lối Cách-mạng Dân-Tộc là Điều Khó nhưng khi đã hiểu thấu ý-nghĩa việc Làm Thì Hành-động rất là dễ-dàng ,

    Cái Tinh-Túy trong Trời-Đất là Cuộc-Sống ,
    Và vì vậy Không có gì Quí hơn Con-Người . Đổng-Trọng-Thư

    TRI TÚC THƯỜNG LẠC

    BiẾt đủ , biết vui . Coi là sẽ Đủ , là sẽ Vui .
    Đợi Đủ , Đợi Vui . Thì Bao giờ Mới có Đủ có Vui . Cổ - Ngữ Trung-Quốc .
    .    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   5. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Default


    === Người Ngốc Không Biết Mình đang giữ trong tay Những gì Tốt-Dẹp Nhất.cho đến khi tất cả đã Bay Xa . Cho đến Khi Tất Cả Đã Bay Xa thì lại hối-tiếc (đó là lòng người thường tình đấy !) -------- Sofocles . .

    -=-- Bạn hãy làm những gì mình thấy cần làm kiệp thời,để khỏi phải Hối-Tiếc về sau khi sự việc đã xẩy ra tồi-tệ rồi , thì quá muộn rồi Bạn ơi ? ( trần bỉnh chương trích phỏng theo lời của người xưa).

    ] --- Đại-Trí như Ngu , Đại –Ngu như Trí
    --- Đại-Ngốc như ai ? , Đại-Khờ như ta !
    --- Đại-khùng như ngô , Đại-Điên như mình !
    --- Tu-Thân Không kịp , Tề-Gia Không Thành ,
    --- Nói Chi Trị-Quốc , Lại Bình Thiên-Hạ ,
    --- Thánh-Hiền Dạy-Mãi , Tại-Mình Không Thông ,    ===Lời Giới-Thiệu ủng-hộ của GSTS Lại-cơ-Minh


    Tháng 1 năm 2003 khi được Pv "" Nhất Chu San "" điện thoại hỏi ý-kiến đối với Phong-Trào Ăn-Lạt Thải-Độc phòng chống trị ung-thư là gì ? Tôi từng buộc miệng trả lời : Đã bị bệnh ung-thư rồi còn Thải-Độc gì nửa ? ---Lúc đó tôi chưa gặp mặt GS Lâm và cũng chưa hiểu hết Dụng-ý Quảng bá Ăn-Lạt Thải-Độc của GS Lâm-.
    ---Cho đến gần đây được Ông Tổng của Công-ty Khoa-học kỹ-thuật Y-học là ông Lâm-kim-Nguyên giới-thiệu mới qurn biết ; lần gặp đầu Tôi rất Ấn-tượng với cách ăn-nói hài-hước và chứa đầy những Triết-lý quảng-bác nhanh nhạy của GS Lâm : nên về nhà tôi đã đọc liền mạch hết cuốn sách < Hết Độc Một Thân Nhẹ > mới thôi .

    ---Nghe nói đến giờ sách này đã tái bản 28 lần (từ 10/2002 đến 11/2003 đã tái bản 34 lần ). ---trong thời-gian ngắn chen lọt vào Top 3 của các sách bán chạy nhất Đài-Loan .
    ---Suy cho kỹ tôi có thể qui-kết ra sách này bán chạy là :
    =---Thứ 1./ GS Lâm là Tín-đồ trung-thành của Cơ-Đốc-giáo : trong sách ông hành văn dẫn-dắt những ví-dụ cụ-thể theo lời Kinh-Thánh mà ngụ-ý đến Cuộc-Sống Thời-nay ,làm cho ta Thán-phục .
    ---Thứ 2./ GS Lâm đề-xướng Ăn-Lạt Thải-Độc đã Đón đúng Mực đến tận gốc rễ của Nhu-Cầu Xã-Hội : khi mà Thời nay con-người đa số toàn mang những chứng Bệnh của Thời Vă-Minh cho là Ác-Mộng như : ung-thư , béo-phì , cao-huết-áp , Tiểu đường , Tim-mạch , Tai-biến , đột-quị , trúng-gió , Kết Sạn nội-tạng ....toàn là những Đặ-trưng của Thể-Chất bị acid hóa dân cả : Thì việc Sáng-Kiến trở về Cội-nguồn của Thiên-Nhiên: trở về Phương-Thức sinh-hoạt của Lão Tổ-Tông xưa đúng là mở rộng Tầm Mắt người Đời , đáp-ứng được nhu-cầu Cuộc-Sống XANH-SẠCH-ĐẸP của Xã-Hội . Thành ra ngày càng nhiều người ủng-hộ Phong-Trào Ăn-Lạt Thải-Độc của GS Lâm.
    ---Thứ 3./ Khi mà làn Sóng phê-Bình Chống đối ồ-ạt đến thì GS Lâm chỉ cười nhẹ nhàn trả-lời : < Ăn-Lạt Thải-Độc cũng chẳng phải Mãnh-Thú hay Đại-Hồng-Thủy gì mà phải Sợ Thế ? Nó Vô hại Sức-Khỏe : Anh O Tin thì có thể Thử Ăn một lần để Trải-Nghiệm Cuộc-Sống XANH mà ? > .

    GS Lâm đã chộc đúng Mấu-chốt sự Hiếu-kỳ của Quần-chúng và vì vậy đã cuộn nổi lên một Phong-Trào Thời-Thượng : Ai gặp nhau cũng hỏi 1 câu quen thuộc : " Anh Thải-Độc chưa ? " .
    ___Kỳ thật quảng-bá giảm-thiểu ăn Thịt và Mỡ Động-vật , đưa việc ăn-uống về nguồn thiên-nhiên : tức ăn Rau-quả nhiều chất- Xơ Thực-vật O phải khởi nguồn từ GS Lâm đề xướng , ---- mà mười mấy năm trước có Bác-sĩ Lôi-cửu-Nam khởi-xướng cái Quan-niệm : Sinh-Cơ Ẩm-Thực kết-hộp Bảo-vệ Môi-Trường Xanh cũng đã từng dấy lê một Phong-Trào mới .
    ----Gần 5 năm nay tôi từng Phổ-biến < Thực-Đơn 5 thứ Rau-quả > để Phòng tránh các Bệnh Văn-minh Thời-nay và cả ung-thư .
    ===Nhưng nếu nói đến Sức ảnh-hưởng của Phong-Trào thì phải đưa < Công-thức Ăn-Lạt Thải-Độc > lên hàng đầu . GS Lâm đã khôn-khéo dùng Qui-Luật Tiếc-Tấu của Thiên-Nhiên xen kẻ Giới-luật của Tôn-giáo để dân-chúng nôi theo Tiến đến Cải-Tạo Toàn-diện thành Cuộc-Sống Xanh-Sạch-Đẹp Lành-Mạnh trong hằng ngày .
    ---Lấy Tiêu-chuẩn của < Thực-đơn 5 thứ Rau-quả > để đo-lường < Công-thức Ăn-Lạt >thì hàng ngày ta đã Hấp-thu 8 , 9 phần Rau-quả ,vượt cao hơn Mức Phòng-Chống ung-thư cần-thiết rồi . Tốt hơn đấy .
    ++=Rau-quả và Trái-cây có chứa rất nhiều Phytochemicals (thành-phần hóa-học trong thực-vật). Nó có thể Thấu qua các thành-phần Tiêu-Điểm của Hiệu-ứng Sinh-vật để mà áp-chế Tiêu-Trừ Tế-bào ung-thư sinh-sản thêm.

    ---Khoai-lang là một Thực-phẩm ưu-tú trong số đó , nó O những hàm chứa gần như đầy đủ hết các Acid Amin vá Enzins tối cần cho Cơ-thể ta , và còn mang Đặc-tính của Rau-quả bao hàm chứa rất nhiều rất Phong-phú các chất Chống Ôxy Hóa như Vitamin A,C,B1,B2 ,còn chứa Phytoestrogen và DHEA ( chất chống và diệt-trừ ung-thư).....cũng là Tiêu-điểm phản-ứng của Phytochemicals : Phòng-chống ung-thư và chống Lão-hóa .

    ---Căn-cứ theo nghiên-cứu Báo-cáo của Viện- Nghiên-Cứu Phòng-Chống ung-thư Quốc-gia Nhật-Bản : so-sánh trong hơn 40 loại Rau-quả thì Danh-sách Phòng-Chống ung-thư Hiệu-quả cao nhất là Khoai-lang nấu chín , thứ 2 là Khoai-lang sống : Do đó mà ta biết từ Khoai-lang và ,Rau-quả và Tạp-lương ngủ-cốc Cung-cấp cho ta rất Phong-phú các Chất Chống ung-thư và rất nhiều Chất Xơ Thực- vật có thể làm bài-Thải Chất-Độc cùng chất béo thừa rất Dễ-dàng mà O đọng lại trong Ruột tạo-thành nguồn-gốc ung-thư , cũng làm giảm Clolesterols và các Nguy-cơ của các Chứng-bệnh Văn-minh như cao-huyết-áp,tiểu-đường,tim-mạch,táo-bón….
    ---Ngoài ra Khoai-lang còn chứa chất Đạm Nhờn đặc-thù làm tăng-cường đàn-hồi của thành-Ruột , giảm-thiểu tích-tụ chất-Béo(mỡ) và bôi trơn các khớp-xương , vậy nên Khoai-lang rất Phù-hợp cho Nhu-cầu Đời-Sống của người hiện-đại đấy .

    -===Đặc-Sắc của Công-Thức Ăn-Lạt Thải-Độc là Khoai-lang nên Ăn luôn vỏ khoai ,có thể nói các cơ-cấu Lý-Luận rất là Bài-Bản hộp-lý .
    ===Nhưng GS Lâm và tôi cũng đồng Nhấn-mạnh rằng : Có Bệnh phải đến Bệnh-Viện Chính-qui khám-chữa kịp thời rồi mới Thực-hành thêm “ Công-Thức Ăn-Lạt Thải-Độc “ để Cải-Tạo Thể-chất Tăng-Cường Hệ-Miễn-Dịch rồi dần sẽ Khôi-Phục lại Sức-Khỏe lành-Mạnh như trong Sách < Hết Độc Một Thân Nhẹ > để được Sống Cuộc-Sống VUI-KHỎE Trường-THỌ trong Môi-Trường XANH-SẠCH-ĐẸP ./.--------------- GSTS Lại-cơ-Minh.    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   6. #6
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158) H6e1t-Dộc Mô-thân nhẹ--21 ngày Cải-Tạo Thể-Chất

    Phần giới-thiệu : GSTS Lâm-quang-Thường

    ------Tháng 1 năm 1963 ra đời trên 1 hòn đảo gần Cảng CAO-HÙNG miền nam Đài-Loan , nơi đây biển-trời mênh-mông sinh-hoạt gần Đại-Dươpng trong trí-óc tuổi thơ của GS Lâm đã ấp-ủ nuôi-dưỡng nên một Tâm-Hồn Từ-Bi Bác-Ái với hứng-thú quảng-đại của Thế-Giới Thiên-Nhiên và của Tôn-giáo đào-luyện nên một Giáo-sư đầy Nhiệt-huyết tìm tòi xác-thực cống-hiến Sáng-Tạo nên Phương-Cách Ăn-Lạt Thải-Độc cho người đời áp-dụng để Cải-Tạo Thể-chất con-người Đáp -ứng Nhu-Cầu của Xã-Hỗi Xanh Lành-Mạnh Phát-Triển TỐT-ĐẸP hơn .

    ---Khi GS Lâm phát-hiện càng ngày càng nhiều gia-đình bị chứng ung-thư nuốt chửng,càng ngày có nhiều người kẹt trong cuộc-sống khủng-khoản thấp-thổm lo sợ mắc bệnh ung-thư .
    Thì ông quyết-định trở về nhà-trường ,ông Tốt nghiệp học-vị MBA Đại-học Cali Mỹ sau nhiều năm dùng thời-gian rãnh giữa lúc làm cố-vấn cho các Công-ty lớn ở Trung-quốc ông đã chuyên tu hết học-trình trung-y ở Đại-học Y-Dược nổi tiếng Liêu-Ninh và thực-nghiệm lâm sàng tại Bệnh-viện của Trường ,và dày-công nghiên-cứu nhiều kinh-nghiệm trong các chứng bệnh ung-thư,và đã khắc sâu câu < Phòng-chống ung-thư còn quan-trọng hơn trị bệnh ung-thư >. là con-đường đúng-đắng nhất .
    Ông nhiệt tình hoạt-động Công-ích,nhiều năm liên-tiếp làm các chức trong các Hội-đoàn xã-hội và y-dược khoa-học kỷ-thuật ,...nghĩa-vụ biên-tập miễn-phí chuyên-mục < bảo-vệ Sức-khỏe > trên < Nhật-Báo Y-Dược > còn ráng dành chút thì-giờ phát-biểu cống-hiến sự phát-hiện phương-thức cải-tạo Sức-khỏe của ông trên Đài radio Hán-Thanh chủ giảng Đề-mục [ Kiện-khang, Thành-công và Y-học ] trong 1 năm 9 tháng trời .
    [18]
    ---Ông hy-vọng Toàn-diện Phổ-biến < Kiến-thức chính-xác về Ăn-uống và Thói-quen Sinh-hoạt Lành-Mạnh trong Qui-Luật của Tạo-Hóa >. ==Kỳ-vọng giảm-thiểu được số người đau Khổ vì sự Vô-Trí-thức và Khinh-suất Hờ-Hững tạo bệnh-ung-thư .
    ==Giáo-sư Lâm hằng năm được mời đi Thuyết-trình Súc-khỏe Lành-Mạnh O dưới 300 lần .
    Sau vì muốn Khám-phá Giải được Mật-mã của ung-thư , Ông trở lại Thủ-đô nước Mỹ : vào Sở nghiên-cứu Y-dược và thực-phẩm gây ung-thư của Đại-Học Washiton,DC. để học-hỏi trau-dồi thêm chuyên-môn về Sức Kháng-bệnh đối vớ chữa-trị ung-thư như thế nào trong Ăn-uống và cũng đã nghiên-cứu Lâm-sàng có khá nhiều Thành-quả Xuất-sắc trong nhiều hạng mục ung-thư .,đem lại hy-vọng lớn cho các bệnh nhân ung-thư đang Mong-muốn Khỏe-mạnh và 1 Cuộc-Sống Tương-lai Lành-mạnh...

    GS Lâm có tài Diễn-thuyết mạch-lạc ,Trình-bày đơn-giản hóa các Triết-Lý phức- tạp và các Y-dược Lý khó hiểu chuyển thành đề tài Thông-tục bình-dân hóa , rất nhiều thính-giả đã được Cổ-vũ và tái Hồi-sinh Sức-mạnh Tinh-thần và Dũng-khí để Cải-Tạo Sức-khỏe bản-thân cho phù-hộp Qui-Luật Cuộc-Sống Tốt-Lành .
    Nhất là trên Đài TV MEDIACORP của Singapores :: Sự nhiệt-tình và chân-thành của GS Lâm trong quá-trình phát biểu phân-tích rành-mạch lối-Sống Ăn-uống rất quan-trọng đối với bệnh ung-thư ; Đã Dấy lên Một Phong-Trào Ăn-Lạt Thải-Độc của GS Lâm nhiều nơi .trong đó có Singapores,Mã-lai-á ,Mỹ , Canda ....
    ==Từ bỏ chức giáo-sư 3 năm ở Trường Đại-học Trung-hoa Văn-hóa (2000- 2002),ông đã có nhiều thời-gian để tiếp-xúc các bệnh-nhân ung-thư để nghiên-cứu Lâm-sàng thêm .

    ------Tháng 9 năm 2002,trong cuộc phỏng vấn của Pv Tuần-san nổi tiếng " Nhất Chu San " hỏi ông có kế-hoạch gì lớn O ? GS Lâm trả lời : < tôi hy-vọng quan-trọng nhất trong nước nên nhanh chóng có thể thành-lập một Cơ-sớ << Trung-Tâm nghiên-cứu ung-thư >> tập-trung trị-liệu,nghiên-cứu và dạy học .

    ----Sau năm 2003 GS Lâm gia-nhập Tập-đoàn Viện Ung-thư Bách-Thịnh CAM do GSTS Lại-cơ-Minh làm viện-trưởng , để mong cùng phát-triển có thể thành-lập sớm cái Trung-Tâm Nghiên-cứu ung-thư lý- tưởng như trên kể .
    ==GS Lâm một lần nửa Nhấn-Mạnh rằng : Niềm VUI và HẠNH-PHÚC của con-người Đếu có từ THÂN và TÂM cùng Kiện-Toàn Lành-Mạnh chung mới mong có Cuộc-Sống Vui-Tươi Khỏe-Mạnh và Trường-THỌ .


    -Lời Dẫn của GS Quách Thoại-Tường (Giáo-Sư Khoa Quản-Lý Trường Đại-Học Công-Thương Đài-Loan
    -25/03/2002 ---

    -:Đấu năn 2002 tôi bị bệnh ung-thư gan.Sau khi cắt đi 20% lá gan,dưỡng bệnh 1 tháng .May có Cơ-hội nghe được 1 cuộn băng thuyết-trình về sự Khinh-suất hờ- hững và vô-trí-thức của người Văn-minh hiện-đạị trong ăn-uống và lối Sống O có Qui-Luật nào hết ? của GSTS Lâm-quang-Thường ,nên tôi tìm đến nhờ GSTS Lâm khám chữa và cố-vấn cho tôi.mới có Cơ-may Ăn-Lạt Thải-Độc tòan diện, và thật may-mắn nay đã hầu như hoàn-toàn bình-phục Sức-khỏe lại rồi.

    ----Trong quá-trình tiếp-thu sự hiểu-biết vế qui-luật Sức-khỏe Tốt của GSTS Lâm, tôi bắt đầu hiểu ra rằng : < Hệ-Thống Miễn-Dịch > trên Cơ-thể ta Mới là Mấu-chốt trị-liệu chữa Lành bệnh TỐT Nhất :
    ---Tăng-gia Công-năng Miễn-Dịch và Phòng-tránh sự Xăm-hại của đầu nguồn bệnh-tật là Tối Cần-thiết và Chính-xác của sự Bảo-Vệ TỐT cho Sức-Khỏe .
    --Từ đó mà gia-đình tôi thay-đổi Lề-lối ăn-uống cũ và thực-hành toàn-diện theo Công-thức ăn-lạt để Điều-chỉnh Sức-Khỏe của cả nhà tôi.
    và cũng từ đó tôi quyết-định thay đổi các phương-thức Sinh-hoạt Sai-Lầm cũ, để nghinh đón Cuộc-Sống có Qui-Luật : ngủ sớm dậy sớm và thường tiếp-xúc thế-giới thiên-nhiên xanh.
    ==Từ sự Trải-nghiệm của bản thân, tôi rất Hoan-nghinh cuốn sách
    ===== <Hết-Dộc Một Thân Nhẹ ---21 ngày cải-tạo Thể-Chất > ra đời
    và tôi Tin-Tưởng những Kiến-Thức trong Sách sẽ cho chúng ta hiểu-biết có Hệ-thống mà Ta biết làm thế nào để Thay-đổi các phương-thức lề-lối Sinh-hoạt ăn-uống O đúng Qui-Luật , Sửa-đổi cho đúng để Kiên-Trì tranh-đấu dành lại Sức-Khỏe vốn có của Mình mà năm-giữ, cải-tạo Toàn-phuơng-vị cho Cuộc-Sống Lành-mạnh Khỏe-Mạnh mãi .
    == Sau cùng tôi Chúc các Bạn cùng đạt được Những Lợi-ích của Phương-thức SINH-HOẠT LÀNH-MẠNH cho Cuộc-Sống Tươi-Vui TỐT-ĐẸP trong một Môi-Trường XANH mà tất cả chúng ta cùng Sống VUI Sống KHỎE và Sống-Thọ .


    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   7. #7
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158) Hết-Độc Một-Thân nhẹ--21 ngày Cải-Tạo Thể-chất

    @ CHƯƠNG I : Phân-tích Tố-chất Sức-Khỏe của quốc-dân : :

    ----> Nhiều năm liền nghiên-cứu Tố-chất cơ-thể cùng người dân Hai-bờ 3-Nơi (trung-quốc,Đài-loan,Hongkong)Singgarpors và cả người Hoa ở Mỹ : tôi phát-hiện ra : dù người hoa đã có rời xa quê-hương hai-bờ 3 nơi trên ...Nhưng lại mang theo cái đặc-thù Tố-chất cơ-thể của người trung-quốc ra nước-ngoài , đăcbiệt cuốn-sách < Thần-kính và Sức-khỏe > của Mục-sư Chu-thần-trợ ở Linh-lương-Đường Đài-bắc , tôi rất thích nó , nhất là khi du-lịch hay ra ngoài thường mang theo bên mình . Mỗi khi tôi thuyết-giảng Sức-khỏe và Y-học thường hay cho thính-giả biết về lời-nói đầu của nó : < rất nhiều tín-đồ cơ-đốc-giáo có thân-thể O được Tốt , , nhất là những người truyền-đạo tin-lành có sức-khỏe càng tệ , mà tệ-nhất lại là sư-mậu vợ của các ngài mục-sư > công-chúng thường cười-rầng lên .: Nhưng đó lại là phản-ảnh sự-thật , đây là có vấn-đề xẩy ra ở đâu vậy ? Tại-sao các các đồng-sự Truyền-đạo của chúng-ta cơ-thể không Tốt . Rất Đáng để chúng-ta đào-sâu vào nghiên=cứu thăm-khảo chính-xác vậy !
    -- Căn-cứ theo thống-kê của khoa Y-học : ngoại-trừ nguyên-tố có tiền-căn bệnh ra thì : ----Cao-huyết-áp chí-ít tiềm-tàng được 10 năm .
    ---------------------bệnh Tim-Mạch , Tiểu-đường tiềm-ẩn 15 năm .
    ---------------còn bện ung-thư thì có-thể tiềm-ẩn lên tới 20 năm đấy !
    Cho NÊN , khi có bạn rất khẩn-trương báo cho tôi biết : <hôm-qua bạm ấy đến bện-viện khiểm-tra mới biết đã mắc bệnh tiểu-đường > lúc đó tôi mới nói cho họ biết :< chẳng phải hôm-qua bạn mới mắc bệnh tiểu-đường đâu ? mà chính-xác có-thể chí-ít trải-qua 15 năm trường thời-gian ăn-uống và thói-quen sinh-hoạt O Lành-mạnh dai-dẳn mới tổng-kết được ở cuộc kiểm-tra ngày hôm-qua lòi ra bệnh tiểu-đường mà thôi . đây cũng tức là nói : < SỨC-KHỎE và Bệnh-Hoạn Phải trả cái-giá của thời-gian dài đằng ấy đó >

    === Trong các bện-án Lâm-Sàng về phương-diện ung-thư : mà đa-số thời-kỳ cuối nhiều . Tôi có phát-hiện : thì ra sinh-bệnh là có công-tác dự-bị sẳn , cũng giống như Truyền Phúc-âm có dự-công nhất-định . Tại-vì chúng-ta tự-mình O ngừng-nghĩ mà tạo-dựng và tích-lũy hoặc CHO Sức-Khỏe Hoặc CHO Bệnh-Tật xẩy-ra mà thôi vậy !!!
    - Tháng 11/1996 căn-cứ Sở Vệ-sinhĐL báo-cáo : tại ĐL mỗi 1 giờ là có thêm 1 người mới mắc bệnh ung-thư : số-liệu này đã làm giới Y-học coi-trọng và cảnh-giác cao-độ > Lúc đó rất nhiều Y-BS từng hô-hào kêu-gọi người-dân hằng-ngày Phải Chú-ý nhiều đến tập-quán ăn-uống và sự biến-hóa của cơ-thể .

    # Tại Đài-loan mỗi 10 phút thì có 1 người mới mắc bệnh ung-thư :
    Nhưng đến 22/11/1999 thì có số-liệu thống-kê cón kinh-khủng hơn : ĐL bình-quân mỗi 12 phút 15 giây thì có 1 người mới mắc bệnh ung-thư > Cũng tức là nói trong 3 năm quốc-dân mắc bện ung-thư tăng-trưởng lên gấp 5 lần , chúng-ta thử tưởng-tượng NẾU như trong thời-gian 3 năm mà tín-đồ hoặc Kinh-tế nhà-nước Tăng-trưởng lên gấp 5 lần thì TỐT Biết-bao ???
    --- Đến 23/12/2000 số-liệu thông-báo thành tại ĐL mỗi 11 phút 17 giây có 1 người mới mắc b65nh ung-thư ------- cho đếntháng 3/2001 Sở Vệ-sinh Báo-cáo mới nhất : chỉ tại đảo ĐL mà toàn năm số người mắc bệnh ung-thư vượt mức 50.000 người rồi , Tốc-độ mắc-bệnh thời-gian xuống-thấp chỉ mỗi 10 phút tăng-thêm 1 người mới mắ bệnh ung-thư .
    == Những con-số đúng là kinh-khủng : có-thể mỗi 4 người ở Đl thì có 1 người mắc bệnh ung-thư . -----ở Singarpors,lục-địa trung-quốc,hongkong cũng tương-tự như thế .-----------nhưng ở Mỹ và Nhật thì có-thể là cứ 3 người là có 1 người mắc ung-thư .
    == Tại-sao tỉu-lệ mắc bệnh ung-thư CAO thế ? và con-số Tăng đột-biến NHANH thế ? +++ Đây là tình-trạng đáng Báo-Động và 9a1ng được chúng-ta đitìm-hiểu Lý-Do !!! Mà O những thế đâu ? Tuổi-tác người mắc bệnh ung-thư càng ngày càng trẻ xuống và nam-giới nhiều hơn nữ-giới > NHƯNG nữ-giới thì có tuổi-tác thấp-hơn .
    ---------. Đội nghiên-cứu ung-thư-Vú của Bệnh-viện Hòa-Tín(ĐL) có Báo-cáo : tuổi-tác phụ-nữ ĐL mắc bệnh ung0thu7-Vú O những trẻ hơn các nước tây-phương 10—20 tuổi mà người phụ-nữ dưới 40 tuổi mắc chứng ung-thư-Vú tảo=phát đã gần có 30 % . Ung-thư Tảo-phát cơ-hồ là đặc-trưng của phụ-nữ ĐL . TẠI-SAO Vậy ???

    Căn-cứ bản Y-liệu Báo dân-sinh tháng 9/2001 : có 1 tiêu-đề lớn viết : < Cô-ấy 18 tuổi ung-thư-Vú thời-kỳ 2 > bệnh ung-thư-Vú là sát-thủ của phụ-nữ ĐL . ----------- Nghiêm-trọng nhất O chỉ duy-nhất là bệnh-án 18 tuổi trên : mà là khu-vực ĐL phụ-nữ mắc bệnh ung-thư-Vú có tỉ-lệ O ngừng gia-tăng : càng khiến người Lo-Lắng la1 TRÊN TOÀN THẾ-GIỚI TUỔI DƯỚI 40 MẮC UNG-THƯ-Vú bình-quân chỉ có 6 % mà tại ĐL phụ-nữ dưới 40 tuổi tỉ-lệ mắc bệnh ung-thư_Vú lên đến 28 % . TẠI-SAO Vậy ???

    $ Ở Mỹ 2 người dân thì có-thể có 1 người Chết vì bệnh Tim :

    - Từ 1 tư-liệu thống-kê cho thấy : tại Mỹ mỗi 25 giây có 1 người bộc-phát bệnh-Tim > --- Mỗi 35 giây thì la5ui có 1 người Chết vì bệnh-Tim.
    ---- Bệnh-Tim là nguyên-nhân Chết thông-thường nhất của nước Mỹ : bình-quân mỗi người Mỹ có nguy-cơ 50 % Chết vì bệnh-Tim.
    ---- và số-liệu cho biết tại Mỹ có ít-nhất 10 triệu người bệnh phong-thấp xương-khớp .
    ----17 triệu người bệnh Viêm-Loét dạ-dày .
    ----4 triệu người bệnh chứng quá Mẫn-cảm .
    Ngoài ra vô-số người Mỹ đang dùng thuốc an-thần, Thuốc trầm-cảm ,thuốc-ngủ và còn có cả nhiều người dùng thuốc kích-thích hưng-phấn .
    === Căn-cứ thống cho thấy :---
    ---Hiện-nay tốc-độ mắc-bệnh tăng-trưởng Nhanh-nhất là bệnh-Tim—Tiểu-đường----ung-thư----trúng-gió ( Tai-biến ).
    -- TS Kaci ở đại-học Minikasu ( dịch ngược có-thể O đúng tên) đã nói : < hi65n-nay chúng-tôi gặp mặt nhau , Chào-hỏi O phải là câu : < anh có mắc bệnh-Tim O ? > mà là câu : < bệnh-Tim của anh ó nghiêm=trọng O ? >
    --- Căn-cứ BV Đài-loan thống-kê : Não trúng-gió tuy-thường phát-sanh 1998ở người-già , nhưng cũng dần dần có phát-sanh ở 1 số người-trẻ-- có 1 nữ 38 tuổi đang sung-mãn đột-nhiên tai-biến xuất-huyết-Não qua-đời . ( ở tiền-giang đã từng thấy 1 bé-gái dưới 18 tuỗi bị tai-biến mà phải ngồi xe-lăn có người đưa đẩy ra công-viên năm 2003).
    ----- Bệnh-viện này thống- bệnh-kê 1998 tất-cả trên 1000 người trúng-gió phát-hiện rằng : người trẻ dười 45 tuổi -< nhân trung-gió-trẻ> đã chiếm gần 10 % . TẠI-SAO Vậy ? -------Mà lạ là bệnh Tai-biến phát-sinh thì số-này có tới 1/3 người sẽ Cvhe61t ngay tại chổ ? ( có-thể nói Nếu đưa cấp-cứu ) kịp thì cũng có 1/3 số bệnh-nhân sẽ Chết trong vòng 1 tháng ) 1/3 số số bệnh-nhân có cứu-cấp lịp cũng để lại di-chứng nghiêm-trọng , cón số còn số-Lành phục hồi trở-lại O đầy 1/3 .

    Nếu như Động-mạch chánh của bạn đã bị bít nghẹt đi 90 % , chỉ còn=== 10 % có-thể lưu-thông thì : khi kiểm-tra Sức-khỏe thường cũng có-thể khó phát-hiện .----- Mỗi khi trời xe-lạnh lại : như hiện-tượng vật-lý thường : < nóng-nở Lạnh-teo > : NẾU Mạch-máu bị teo-Lạnh tại Tạng-TIM là chứng-bệnh Cơ-TIM-nghẹt : NẾU Mạch-máu đó bị teo-Lạnh tại Não-bộ :thì sẽ xẩy ra TAI-BIẾN ( trúng-gió).
    ----CHO NÊN Có rất nhiều Bệnh-Tật Tuyệt-đối O phải phát-sanh đột-ngột . NHẤT-Định có có Tiền-căn có-thể truy-Tìm được cả >

    &&& Nhân-viên công-vụ ĐL bình-quân tử-vong ở tuổi 49.65 :
    ---- Căn-cứ thống-kê của Sở Cong-Bảo trung-ương ĐL : những người công-nhân viên-chức trong nước tử-vong có 1/3 nguyên-nhân là bện ung-thư , mà tất-cả công-chức bìn-quân tuổi tử-vong cũng chỉ ở 49.56 tuổi ,. Tức là gần 50 tuổi . TẠI-SAO Vậy ???
    ----Từ Trung-tâm ung-bướu BV Trường-Canh ĐL báo-cáo : quốc-dân mắc bệnh ung-thư ở tuổi 40—60 tuổi , đối chiếu với nước-ngoài 70 % người bệnh ung-bướu ác-tính toàn là trên 60 tuổi : so-sánh thì rỏ-ràng người bệnh ung-thư ĐL có tuổi quá-trẻ rồi , TẠI-SAO Vậy ?
    ----Học-viện Trung-Đài Y-hoc kỷ-thuật điều-tra phát-hiện : trung-lão niên có tỉ-lệ huyết-áp bình-thường chỉ ở mức 8,7 % .----Nhưng 40 tuổi trở lên thì có 90 % huyết-áp O bình-thường , TẠI-SAO Vậy ?
    === Căn-cứ Đại-học Dương-minh , 1 cuộc điều-tra theo-dõi dài 6 năm phát-hiện : nông-thôn ĐL độ-tuổi tuổi 30 trở lên bình-quân mỗi 5 người thì có 1 người mắc bệnh cao-huyết-áp , mỗi 10 người thì có 1 bị uy-hiếp bởi bệnh tiểu-đường ,---- mà có tới 60 % người bệnh còn O biết mình đã mắc bệnh là sự-thật , TẠ-SAO Vậy

    Ngoài ra còn `1 cuộc điều-tra theo-dõi- 4 năm của BV Đài-loan cũng phát-hiện : người bệnh tiểu-đường và cao-huyết-áp có tỉ-suất tử-vong cao hơn người thường gấp 2 lần , mà đa-số do bị biến-chứng của Xơ-cứng động-mạch-TIM hoặc Tai-biến trúng-gió mà Chết .
    === Còn 1 phần báo-cáo do Đài-bắc Vinh-Danh Tổng-Y-viện phối-hộpđại-học Dương-minh tổ-chức cuộc điều-tra đại-qui-mô Phát-hiện : người có mức đường-huyết ở giáp-giới từ 100---140 , có gần 20 % trong tình-trạng Bạo-phát bệnh tiểu-đường Thậm-chí đa-số nhiều người còn O bi61t mình bệnh , TẠI-SAO Vậy ?
    ( những người này rất có-thể trong vài năm sau sẽ phát-triển thành bện tiểu-đường ).
    tại Đl số-người Tử-vong bệnh tiểu-đường là 1 trong== 10 nguyên-nhân lớn có tỉ-suất Tử-vong tăng-gia cao tối hiển-nhiên nhất ,
    ---từ nghiên-cứu Lâm-Sàng : người có gia-đìng tiền-căn tiểu-đường ma812c bệnh tiểu-đường có tỉ-suất cao hơn người khác gấp 5 lần : ở ĐL tuổi trên 40 có đến 19 % người mắc bệnh tiểu-đường , TẠI-SAO Vậy ?
    === ĐL Tam-quân Tổng-Y-viện gần đây cũng dùng kiếng nội-soi quan-sát dạ-dày người bình-thường , O có có cứng-trạng nào rỏ-ràng , Nhưng qua chấn-đoán này là Viêm dạ-dày đạt tới 80 % , TẠI-SAO Vậy /

    # Đài-loan mỗi 36 phút thì có 1 người bệnh-Lao :

    ----Trong Báo-cáo tháng 3/2002 chỉ ra rằng : Bệnh-Lao là bệnh-truyền-nhiểm tối nghiêm-trọng của ĐL : mỗi 36 phút thì sản-sanh 1 bệnh-nhâ-Lao mới : gấp đôi ở Nhật-bản , gấp 10 lần của Mỹ . TẠI-SAO Vậy ???
    - năm 2000 ,có 1 cuộc điề-tra đối-với bệnh Nhứ-đầu ở nguyên-vùng lớn khắp Đài-bắc , là do sự uy-thác Viện-nghiên-cứu Vệ-sinh qốc-gia ĐL cho đài-bắc Vinh-Dân Tổng-Y-viện khoa Nội-Thần-kinh phối-hộp cùng đại-học Dương-minh tiến-hành từ 1997---1999
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   8. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158) H6e1t-Dộc Mô-thân nhẹ--21 ngày Cải-Tạo Thể-Chất

    1997---1999 điều-tra có hệ-thống rút-ra từ 3.377 người : trong đó 14,2 % nữ và 4,6 % nam có Bệnh Đau-nửa-đầu : nữ gấp 3 lần nam=giới .
    ---Chúng-ta từ cuộc điều-tra suy-đoán toàn ĐL bệnh đau-nửa-đầu có cở 1.500.000 người, Tại-sao , Trong đó có 600.000 người mắc chứng nhức-nửa-đầu mãn-tính , thì đã có 30 % số-người này thường-xuyên Lạm-dụng thuốc-nhức-đầu, tình-trạng Lạm-dụng thuốc CAO đến 50 % > Kỳ-thật , các nhà-thốc bán các loại thuốc giảm-đau chỉ có Hiệu-quả ngắn-hạn mà thôi , COI-Chừng Bạn càng uống nhiều Lờn-thuốc Thì Đầu àng Đau thêm thôi !


    && Đài-loan mỗi ngày có thêm 1,6 người nhiểm HIV :
    -----Tháng 4/2001 Sở Vệ-sinh phát-biểu tài-liệu mới về bện Si-Đa : tại ĐL hằng năm số-người mắc bệnh Si-Đa tăng-trưởng 10 % và đang gia-tăng nửa , ---So với các nước bệnh Si-Đa trầm-trọng mà nay đã hạ-thấp tốc-độ mắc-bệnh> và Toàn-thé-giới có-thể có tốc-độ âm O tăng-trưởng nửa : thì tốc-độ gia-tăng Si-Đa của ĐL Thật là rất khiến người-ta Lo-Lắng . tốc-độ này đang là mỗi ngày tăng thêm 1,6 người nhiểm HIV , TẠI-SAO Vậy ???

    & Có 20 % dân đài-loan trường-kỳ mất-ngủ :
    ---Tháng 3/2002 các Báo ĐL đăng-tin thống-kê rằng : có 20 % dân-chúng trường-kỳ mất-ngủ . TẠI-SAO Vậy ?
    ---thế mà trong số 20 % đó có 1 nửa người O biết Lo-Liệu gì ? Xử-lý gì ? mà còn tự-ý mua thuốc về uống hoặc tệ-hơn còn xử-lý bằng Rượu-bia thật là SAI-LẦM quá xá trời ? Đấy là sự Nghiêm-trọng ảnh-hưởng đến Xha61t-Lượng-Sống Cá-nhân và an-toàn của Cộng-đồng . -- Trưởng-khoa thần-kinh TSBS Tô-đông-bình và chủ-nhiệm khoa hô=hấp Sinh-lý Lâm-Sàng TS BS Tiêu-quang-minh đều nói rằng : trường-kỳ mất-ngủ sẽ ảnh-hưởng sự học-hành hoc-tập công-tác và xã-giao cùng tăng-gia cao-huyết-áp,tiểu-đường và chứng Béo-phì đều Nhất-Nhất là có cơ-hội thế-đấy !!! --- Nó cũng làm hệ-miễn-dịch Suy-giảm càng khiến Bênh-tật dễ phát-sanh hơn , thêm vào đó Năng-lực nhận-biết chi3ng-thể hạ-thấp , rất dễ phát-sanh đến sự-cố an-toàn công-cộng bất-ngờ nửa .

    $$ Chỉ-Số IQ thông-minh và sức-khỏe của quốc-dân O đủ tiêu-chuẩn :
    Căn-cứ Trường Đại-họcĐài-bắc cung-cấp các tư-liệu đã điều-tra rằng : tại ĐL O-ngờ lại có đến 56 % người đối-với Sức-Khỏe O hề Bận-tâm mà còn có quan-điểm < Trời-sanh Voi sanh cỏ : sanh-bệnh Lão-tử do Trời-định > .
    Có cả 85 % số-người nhình-nhận rằng O sanh-bệnh tức là khỏe-mạnh : đấy là nghiệm-chứng được cuộc điều-tra của Sở Vệ-Snh ĐL 2001 Có Kế-quả Chỉ-Số IQ thông-minh và Sư-khỏe của quốc-dân đều O đủ điểm trung-bình tiê-chuẩn > Thật Là Tệ-Hại ???
    - Như-vậy thì chúng-ta O khó phát-hiện rằng người ĐL có Số-Liệu Tố-Chất Sức-Khỏe phân-tích ra thế mới TỆ quá . Nam nữ có Chỉ-Số Sức-Khỏe bình-quân trên dưới 50 điểm , CHO NÊN bất-lâu nay vì quan-niệm Sức-khỏe SAI-LẦM của chúng-ta mà dần Ảnh-Hưởng đến Sức-Khỏe dần-Tệ đi mà O tự-biết ./.


    CHƯƠNG II : VẤN-ĐỀ ở VÔ-TRI và SƠ-SUẤT :


    ---- Những lần Thuyết-Trình trên hàng trăm cuộc Trình-bài Giảng-giải về Cải-Tạo Sức-Khỏe : Tôi thường-xuyên đụng phải quần-chúng nói cho biết Những gì mà GS Lâm giảng-giải về Nguồn-Bệnh do ăn-uống vàrằng : -- Thói-quen Sinh-Hoạt Đúng là gần như đang diễn-tả Cuộc-Sống của họ đang được thể-hiện vậy : Cho Nên Khó Tránh là Tại-sao họ lại Dễ Sinh-bệnh thế ?
    Bây-giờ chúng-ta sẽ Khảo-Luận tìm-tòi Nguyên-nhân cùng tự-ta Kiểm-trắc xem-xem về sau có còn Cơ-Hội Sinh những chứng bệnh này nửa O ?
    --- Trong giáo-hội , phần-lớn thời-gian là nói đến phần < Linh-Hồn > . nhất là trong giáo-đường hay Phật-đường : có khi nhắc đến < HỒN > . nhưng ít nhắc đến < Thể > : Cho Nên 1 người thuộc Thế-giới < Linh > thì Thân-thể nhất-định không Tốt .

    -------Hồi lúc 16 tuổi , tôi có đọc qua 1 cuốn sách < Lãnh-tụ thuộc Linh . . Từ đó thụ-ích rất nhiều nên tôi thường-xuyên đọc đi đọc lại : mỗi khi đọc tới phần Rung-động nhất : đó là < Thượng-Đế ban cho ta 1 con-ngựa , để ta cởi con-ngựa này đi truyền Phúc-Âm . Nhưng chúng-ta lại giết đi con-ngựa này .>
    ::: mà con-ngựa này tức là nói đó là Thân-thể của chúng-ta , cho nên mới Cực-Khổ như thế đấy !
    % Trong Kinh-Thánh Thượng-Đế nói : < dân của ta vì Vô-tri-Thức mà diệt-vong ….>
    -- Tôi phát-hiện Cuộc-Đời con-người có rất nhiều Sai-Lầm : Thân-thể có rất nhiều bênh-tật : Đều là do VÔ-TRI và SƠ-SUẤT mà Tạo-thành : 1 số tri-thức Y-học Sai-Lầm , đã ẩn-sâu ảnh-hưởng đến Sức-Khỏe của chúng-ta , Đặc-biệt là 1 số quan-nie5m thiên-kiến Căn-sâu Đế-Cố đã Cắm-Cọc Lâu-nay càn chế-tão ra rất nhiều Bất-Hạnh và Bi-Ai .
    ]=== Thề-nào là VÔ-TRI ?
    --- Tại-sao người thời-nay có Sức Miễn-Dịch càng-ngày càng-Tệ ?
    == Lúc trước thường nghe được các bạn-học cùng Lớp Tiến-sĩ hỏi tôi : < người Trung-quốc các anh thật Kỳ-quoạt Sao mà Lần nào khám-bệnh cxu4ng muốn chỉ-huy BS vậy ? > tôi hỏi : < bạn nói thế là sao ? > các bạn-học ấy nói : < thường thì nghững người ấy dắc con-cái đến khám-bệnh , tôi khám xong có nói với họ rằng : --thật-tình thì những bọn trẻ này O có nghiêm-trọng gì đâu ! Chỉ là Cảm-mạo
    , chỉ cần uống nhiều nước , nghĩ-ngơi nhiều thì tự-nhiên hết bệnh thôi . NHƯNG thật không ngờ họ lại nói tôi là BS có tiếng-tâm: ít nhất cũng phải chích-thuốc cho uống-thuốc mới được , NẾU không thì chúng-tôi đến đây mha1m-bệnh làm chi ? >
    ==== Chúng-ta đều biết :hệ-thống Miễn-Dịch là < bộ-đội Quốc-phòng > Tốt Nhất mà Thượng-Đế ban cho chúng-ta : NHƯNG chúng-ta thường-xuyên Lạm-dụng chích-thuốc uống-thuốc quá-nhiều và lâu-dài nhất là uống-thuốc kháng-sinh : thì sẽ Dễ bị Lờn-thuốc và sẽ Tổn-Thương đến hệ-thống Miễn-Dịch của chúng-ta , cũng Tức Là cung-cấp Cơ-Hội Tốt cho kẻ-Địch ( bệnh-khuẩn) xâm-phạm ta : Đây cũng là cái Quan-Niệm Sai-Lầm của giới Y-học lâu-nay hình-thành tạn-nên vậy !

    -----> Ví-dụ thêm === lúc xưa có số gia-cảnh nghèo khi nấu-cơm thường cho thêm chút Mỡ-heo vào nấu thành cơm chộn : ăn vào thấy béo-thơm mà O dễ bị Đói họ thấy thế no đươc thì làm việc tốt . Kỳ-thật : Mỡ-Dầu O dễ được Tiêu-hóa , cho nên trong thời-gian dài cũng ít thấy Đói : ==== NHƯNG lâu-dài như thế hoài : ngoài việc đã Tăng Gánh-nặng cho Dạ-dày ra , cón khiến cho huyết-quản sinh-bệnh : tạo-thành Xơ-Cứng Động-Mạch ....

    ---- Có trên 2 triệu người mang Vi-rút Viêm-gan siêu-vi B mà O tự-biết :
    Tháng 3 năm 2002 có bài Báo-cáo chỉ ra rằng : Hội Cơ-kim Phòng-trị bệh-gan từ năm 1990 đến nay : tùy-cơ điều-tra khu-vực ĐL trên 25.390 người : kết-quả : phát-hiện có đến 2/5 số người O biết mình đã mang vi-rút viêm-gan B : Theo thống-kê toàn Đài-Loan có trên 3 triệu người bệnh Viêm-gan B mà căn-cứ theo Trường Đại-học Washiton( Mỹ ) các nghiên-cứu của GS khoa bệnh-truyền-nhiểm học Dr. Beasley chỉ rỏ rằng : người mang vi-rút Viêm-gan B Mắc bệnh ung-thư Cao-hơn 100 Lần so với người O mang vi-rút Viêm-gan B . Vậy Nên Bạn cũng phải Cẩn-trọng nhé !


    ++ Nước Cất Tốt-Nhất ]?
    ---Người Dân có 1 cái Khái-Niệm Rất Sai-Lầm Nghiêm-Trọng là : tưởng rằng Nước Cất Tốt-nhất : tưởng rằng nước được Chưng-cất qua thì O thể mang theo Khoáng-vật-chất và vi-khuẩn , cho nên Đông-tụ lại thành Nước-Cất thuần-túy có-thể nói là < tuyệt-đối Sạch-sẻ >: cho nên Phổ-biến được người thời-nay đang sợ nước nhiểm-khuẩn hoan-nghinh .

    -=-+ Nước-Cất thuần-túy có Vấn-đề Lớn-Nhất O ở chổ nó O hàm Khoáng-vật-chất , mà là ở chổ Độ pH là 7.00 , --- ương-đối mà nói : Người Khỏe-Mạnh bình-thường có thể-dịch phải ở Độ pH là 7.35--7.45 . nói cách khác thì Nước-Cất có-phản-ứng hơi acid-hóa : mà độ pH quá cao hay quá thấp cũng đều tạo-thành Thất-thường cho sự Phản-ứng Sinh-Hóa của các hệ-thống cơ-quan trong cơ-thể :
    +++ Nên nó sẽ khiến cho Sức-Khỏe con-người bị uy-hiếp : các chứng-bệnh mãn-tính sẽ từ đó mà Sản-sinh : đối với trẻ-con ảnh-hưởng càng Sâu-xa hơn .

    Từ rất sớm tức khoãn năm 1996 cá thành-phố lớn ở trung-quốc như Bắc-kinh,Quảng-châu... đã trước sau ra Lệnh CẤM bán Nước-Cất cho trẻ-em : để Bảo-vệ Sức-Khỏe Mầm-móng Nước-nhà.
    ++ + Bạn sẽ quên mất Sóng-Điện-Từ : ]?[/u]
    ---Ngày 14/02/1996 Các nhà Vật-Lý-họa hàng-đầu của Mỹ đã công-khai Phát-biểu : Tất-cả các sản-phẩm gia-dụng Điện-tử sẽ Phát-sinh ra SÓNG-Điện-Từ đủ-thứ tầng-số : Tất-cả sẽ Rất có-thể Dễ dẫn đến mắc Bệnh ung-thư , do Tất các Mạch-Điện-Tử có Điện đều sẽ hấp-dẫn 1 loại Hạt-khí ( tạm gọi là Tun : chưa biết dịch ngược lại tên chất khí này ?) có mang theo Bức-xạ , mà mà Loại Hạt-Khí này đã Biết nó sẽ dẫn đến tới 40 loại chứng Bệnh ung-thư đặng , Bạn có Biết O ???

    +++> Phàm vật-chất nào có Điện-năng đều cũng sẽ phóng thích Sóng Điện-Từ : Trong cái Xã-Hội hiện-đại Diện-khí-hóa này : từ nhà-ở ra tới sở-làm , hay hay bất-cứ nhà gì đi nửa : từ Tivi,Vi-tính,điện-thoại di-động,,đèn-điện đến các loại máy Điện-tử gia-dụng cũng đều tất-tất là nguồn phát-xạ SÓNG Điện-Từ cả :
    ---Tác-Hại của SÓNG Điện-Từ có Tính Tích-Lũy dần và liên-tục xuyên-thấu vào trong các tổ-chức của cơ-quan cơ-thể ta , CHỜ Đợi tới mức đủ Mạnh thì thì là Thời-cơ cùng-lúc thúc-đẩy tất-cả các SÓNG Điện-Từ và Độc-tố tích-Lũy từ Lâu cùng lúc Bùn-nổ Bộc-phát dẫn đến các chứng Bệnh ung-thư đều lộ ra rỏ-ràng thôi .

    Năm 1998 theo báo-cáo của các phòng Thực-nghiệm Quốc-gia của Thủy-sỉ và Thụy-Điển về mức phong-xạ Sóng-Điện-Từ của hàng gia-dùng điện-tử : máy hút-khói trong nhà-bếp có phóng-thích mức bức-xạ Sóng-điện-từ cao gấp 300 lần từ điện-thoại di-động , tức là nói ta đứng dưới máy hút-khói xào-cải 1 phút thì tương-đương như ta đã nói điện-thoại di-động 300 phút , bạn thấy cần chú-ý quan-tâm O ? tất-nhiên nó sẽ dễ dẫn đến mắc phát-sinh khối-u não ?

    ++ + = Uống Sữa-bò phòng-chống chứng Loãng-Xương ??? : ]?
    --- Trên Thế-giới có 4 nước tiêu-thụ Sản-phẩm-Sữa Lớn Nhất là : Mỹ , Thụy-Điển , Anh , Phần-Lan : NHƯNG Tiếc-Thay 4 nước này cũng là nước có người bệnh Loãng-Xương nhiều-Nhất Thế-giới : nước Mỹ phụ-nữ Mỹ uống Sữa-bò từ trong bụng-mẹ cho tới già NHƯNG ở Mỹ 3 phụ-nữ thì đã có 2 phụ-nữ mắc chứng bệnh Loãng-Xương rồi !
    ++ Ngược lại các phụ-nữ ở các nước Châu-Phi và lục-địa Trung-quốc cả đời sanh con-cái nhiều nhưng chưa từng uống Sữa-bò CŨNG O thấy chứng Loãng-Xương nào cả ? TẠI-SAO Vậy ???
    --- >>
    ----

    thay đổi nội dung bởi: tranbinhchuong, 14-10-14 lúc 12:24
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   9. #9
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Default

    ---->> Tại-Vì các Chế phẩm Sữa hàm chứa Calxi và lượng-Lớn chất-Đạm : Cơ-thể ta khi Tiêu-hóa chất-Đạm của Sữa-bò thì trong quá-trình đó sẽ Sản-sinh ra 1 loai , Enzym > : đây là 1 loai vật-chất Acid-Mạnh .
    -- Do huyết-dịch của người khỏe-mạnh có Độ pH 7.35--7.45 là tính hơi Kiềm NÊN khi khi có vật-chất acid vào trong cơ-thể thì Tự-động co-thể ta vì phải Duy-trì mức acid Kiềm nguyên-thủy(7.35--7.45) NÊN sẽ Thúc-đẩy Xương-Cốt trong cơ-thể ta phải phóng-thích Calxi ra để trung-hòa độ độ acid của Enzym do tiêu-hóa chất-Đạm của Sữa Sản-sinh ra : KẾT-QUẢ là Xương-Cốt trong co-thể chúng ta ngày càng ít đi chất Calxi . CHO NÊN người uống Sữa-bò càng nhiều thì Xương-Cốt Ngược-lại cũng dễ bị Loãng-Xương hơn nhiều .
    ----
    --- Cũng có 1 thuyết là khi cơ-thể trôi-theo Dòng-Đời có Môi-trường ngày càng Ô-Nhiểm và thân-thể lại Sinh-Hoạt O có Quy-Luật Lành-mạnh cộng thêm ăn-uống cũng có Tập-quán O lành-mạnh , chỉ thích ănuo61ng ngon miệng v-tội-vạ KHIẾN Thể-chất của con-người ta dần-dần Bị Acid-Hóa cả : Đây là Nguyên-Nhân Tạo-Thành Nhiều Tế-Bào ung-thư thôi nhé !

    ++ + = Dùng Vitamin quá-lượng , Bệnh-Tật càng nhiều ? : ?
    ---Gần đây , chúng-ta bị quá-nhiều thực-phẩm và Vitamin viên bao-vây O có lối thoát : người Mỹ hàng năm tiêu cho VItamin viên trên 3 Tỉ đô-la ,: có khoãn 40 % người Mỹ hàng ngày cần uống viên Vitamin. Căn-cứ Sở Vệ-Sinh: thị-trường Vitamin trong nước cao hơn 7 Tỉ . Còn chưa tính hàng nhập-khẩu nước-ngoài : CHÚNG-TA có Thật phải CẦN-THIẾT đến những viên Vitamin này O ???

    --- Có người cho rằng : Vitamin Tổng-hộp có-thể thay-thế thực-phẩm nguyên-vẹn cung-cấp dinh-dưỡng thích-đáng cho cơ-thể .
    ++ NHƯNG Thật-Sự là Những viên Vitamin Tổng-hộp này O thể hay nói thẳng là O NÊN đem thay-thế thức-ăn Nguyên-vẹn được . === vì các viên Vitamin đơn-nhất hay Tổng-hộp đã O bao-gòm có được sự Tương-tác Hổ-trợ với các chất dinh-dưỡng Tố như Vitamin trong thiuên-nhiên : Nó O thể Sản-sinh Hiệu-quả giống Vitamin thiên-nhiên : Đấy là 1 Sơ-hở Sự O đồng-điệu tương-tác như trên kể Thường bị chúng-ta Quên-mất đi : Còn Ngây-the7 tưởng rằng uống nhiều Vitamin Tổng-hộp bổ-sung cơ-thể sẽ có ích cho Sức-Khỏe > NHƯNG KẾT-QUẢ Ngiên-cứu Thật O đúng chút nào cả !

    === > Các bộ-môn Nghiên-cứu Anh-quốc cho ra Kết-quả rằng :
    --- > Nếu ta hấp-thu Vitamin quá nhiều sẽ có Hại cho cơ-thể ta . Hội ùy-viên nghiên-cứu này phát-biểu : < Thực-vật, thực-phẩm tiêi-dùng và những chất Hóa-học do môi-trường Tạo-ra có Độc-Tính >
    ---Báo-Cáo : Đặc-biệt chú-trọng uống quá-lượng Vitamin B6 : con-người thường muốn trị-liệu các chứng khẩn-trương lo-lắng trước tiền-kinh ,quá-mẫn,ghẻ-lở,cơ-năng cường-cương,ưu-uất... mà phải uống Lượng Lớn Vitamin B6 .
    ++ NHƯNG mà Sự-thật là nhiều hơn 50mg B6 thì sẽ phó tác-dụng với Hệ-thống Thần-kinh con-người : cái triệu-chứng bao-gồm tay-chân ê-buốt và cơ=bắp vô-lực ...
    ===> Nếu uống quá Lượng Vitamin D viên : cơ-thể cơ-thể vì hấp-thu quá-lượng Calxi dần dần dẫn đến chứng Cao-Calxi Máu và các Mô-Mềm Tổ-chức Calxi-Hóa .....

    ++ + = Dùng Vitamin quá-lượng , Bệnh-Tật càng nhiều ? : ?
    ---Gần đây , chúng-ta bị quá-nhiều thực-phẩm và Vitamin viên bao-vây O có lối thoát : người Mỹ hàng năm tiêu cho VItamin viên trên 3 Tỉ đô-la ,: có khoãn 40 % người Mỹ hàng ngày cần uống viên Vitamin. Căn-cứ Sở Vệ-Sinh: thị-trường Vitamin trong nước cao hơn 7 Tỉ . Còn chưa tính hàng nhập-khẩu nước-ngoài : CHÚNG-TA có Thật phải CẦN-THIẾT đến những viên Vitamin này O ???

    --- Có người cho rằng : Vitamin Tổng-hộp có-thể thay-thế thực-phẩm nguyên-vẹn cung-cấp dinh-dưỡng thích-đáng cho cơ-thể .
    ++ NHƯNG Thật-Sự là Những viên Vitamin Tổng-hộp này O thể hay nói thẳng là O NÊN đem thay-thế thức-ăn Nguyên-vẹn được . === vì các viên Vitamin đơn-nhất hay Tổng-hộp đã O bao-gòm có được sự Tương-tác Hổ-trợ với các chất dinh-dưỡng Tố như Vitamin trong thiuên-nhiên : Nó O thể Sản-sinh Hiệu-quả giống Vitamin thiên-nhiên : Đấy là 1 Sơ-hở Sự O đồng-điệu tương-tác như trên kể Thường bị chúng-ta Quên-mất đi : Còn Ngây-thơ tưởng rằng uống nhiều Vitamin Tổng-hộp bổ-sung cơ-thể sẽ có ích cho Sức-Khỏe > NHƯNG KẾT-QUẢ Nghiên-cứu Thật O đúng chút nào cả !

    === > Các bộ-môn Nghiên-cứu Anh-quốc cho ra Kết-quả rằng :
    --- > Nếu ta hấp-thu Vitamin quá nhiều sẽ có Hại cho cơ-thể ta . Hội ùy-viên nghiên-cứu này phát-biểu : < Thực-vật, thực-phẩm tiêi-dùng và những chất Hóa-học do môi-trường Tạo-ra có Độc-Tính >
    ---Báo-Cáo : Đặc-biệt chú-trọng uống quá-lượng Vitamin B6 : con-người thường muốn trị-liệu các chứng khẩn-trương lo-lắng trước tiền-kinh ,quá-mẫn,ghẻ-lở,cơ-năng cường-cương,ưu-uất... mà phải uống Lượng Lớn Vitamin B6 .
    ++ NHƯNG mà Sự-thật là nhiều hơn 50mg B6 thì sẽ có phó tác-dụng với Hệ-thống Thần-kinh con-người : cái triệu-chứng bao-gồm tay-chân ê-buốt và cơ=bắp vô-lực ...
    ===> Nếu uống quá Lượng Vitamin D viên : cơ-thể cơ-thể vì hấp-thu quá-lượng Calxi dần dần dẫn đến chứng Cao-Calxi Máu và các Mô-Mềm Tổ-chức Calxi-Hóa
    ....Đối với Tạng-THẬN và Hệ-thống Tâm-huyết-quãn tạo-thành TỔN-HẠI Lớn , và còn cả chứng Chán-ăn , ụa-mửa , và mõi-mệt....
    --- > Vitami E quá-Lượng sẽ tạo-thành chứng tiêu-chảy,thị-giác-Mờ,chóng-Mặt. NẾU mỗi ngày uống quá 800 đơn-vị ,: rất dễ bị Xuất-huyết và Tính-dục công-năng chướng-ngại ...

    --- > Vitamin A quá-Lượng sẽ Chảy-Máu chân-răng,tiêu-chảy,chóng-Mặt,da Khô-nứt,Xương-khớp đau-nhức,đái-nhiều,thai-phụ thai-nhi Tổn-thương phát-triển...nghiêm-trọng Trúng-Độc còn có khả-năng dẫn đến chết-người nửa .

    === > Đa-số người thích uống Vitamin NHẦM-Tưởng Rằng uống Vitamin nhiều Tốt hơn uống-ít ??? Đây là Thái-độ SAI-LẦM Lớn : Tuy trong Tình-trạng đặc-biết thì có-thể tạm-dùng để cứu-cấp Nhất-thời . NHƯNG Thông-thường con-người Rất là O Cần đến các viên-thuốc Vitamin này : CHÚNG-TA Cần Nhu-cầu là từ quân-bình ăn-uống thức-ăn có Vitamin từ nguồn Thiên-Nhiên thôi , mới là an-toàn Hữu-Hiệu Nhất > mà lại Rất dễ được cơ-thể con-người hấp-thu : đó mới là Phương-Pháp Chánh-Đáng Đúng-đắn Hấp-thu Vitamin Thiên-Nhiên ./.

    ++ + = Quá Nhờ-Cậy vào Bác-Sĩ ? : ]

    --- Năm 2000 Mỹ từng có 1 cuộc Điều-tra chỉ ra rằng : Mỗi năm, có-thể có con-số cao hơn 100.000 dân chúng rất là bất-hạnh bị Chết vì nhiều nguyên-nhân do sự-Trị-Liệu Sai-Sót : KẾT-QUẢ của cuộc điều-tra này làm Chấn-động cả dư-luận . Sau rồi đến giới Y-học Anh quốc cũng đã lên tiếng Cảnh-Báo tương-tự như trên , Đài BBC Health năm 2000 báo-cáo : hàng năm nước Anh có từ 20.000---30.000 dân bất-hạnh hy-sinh cho các Sai-Sót hay sai-lầm của Trị-Liệu Hiện-Đại .

    --- > Những rắc-rối tranh-chấp do Sơ-Suất dẫn đến Trị-Liệu Sai-Sót cũng đã xẩy ra thường-xuyên . Căn-cứ Đài CNN Mỹ năm 2000 báo-cáo tường-thuật của Ítuitute ò Medicine : Những Sai-sót trong Trị-Liệu ở Mỹ 1 năm có-thể đã cướp đi 44.000--98.000 Sinh-mạng . Còn cao-hơn nhiều hơn số tử-vong do tai-nạn giao-thông 42.000 Sinh-mạng ... Nghe-qua thì Kinh-sợ Thật : Trong đó Nghiêm-trọng nhất là những Toa-thuốc sử-dụng Không thích-đáng ,lại còn những Sơ-suất của nhân-viên Y-tế + cảm-nhiểm ở Bệnh-viện ... đều là Sơ-hở trong Trị-Liệu .
    ---> tháng 4 , ở TP. Tân-Trúc (ĐL) cũng từng xẩy ra Y-tá thuốc gây-mê dùng NHẦM Thuốc Cầm-máu chích thay thuốc-mê cho Sản-phụ Tạo-thành án 1 thây 2 mạng . ngoài ra còn vụ cắt khối-u tử-cung mà Nhầm cắt đi 1 quả-Thận , cho tới việc kiểm-tra Sức-khỏe thăm-soi Trực-tràng thụt lủng Ruột .v.v... Khiến cho BS và bệnh-nhân đối-lập gần như kẻ-thù ., O có ai thắng-cuộc cả .

    ++ + = Quan-Niệm Sai-Lầm về Hấp-thu dinh-dưỡng của giới Y-học ? : ]

    --- Từ trước đến gần đây : Thực-tế hiện-trạng người Mỹ hấp-thu chất-Béo chiếm trên 40% Tổng Nhiệt-lượng ăn-uống : đây là nguyên-nhân chủ-yếu dẫn đến sau nay mắc bệnh Tim-mạch và bệnh ung-thư nhiều tràng-lang khắp nơi .
    === > Hội Y-học Mỹ đề-nghị : Hấp-thu chất-Béo là 20% của Tổng Nhiệt-Lượng . _++_ > NHƯNG Theo quan-sát Lâm-Sàng của cá-nhân tôi : tôi đề-nghị Hấp-thu chất-Béo phải hạ-thấp xuống 10% của Tổng Nhiệt-lượng . Ví-dụ : Sữa-Mẹ là thực-phẩm Thiên-nhiên Nhất TỐT-Nhất mà chất-Béo chỉ có 4% mà thôi .

    Cho đến 1996 các giới Y-học và Ding-dưỡng-học Mỹ mới Tỉng-Ngộ ra : tái công-bố biểu-đồ ăn-uống của quốc-dân , mới Lật-đổ bỏ-đi những kiến-nghị ăn-uống Sai-Lầm từ bấy lâu nay : Trước-kia kiến-nghị ăn-uống dùng Thịt,Cá,Trứng,Sữa làm Chủ-Thực , mà Rau-quả trái-cây,ngũ-Cốc loại thì dùng Phụ-thực :
    ::: KẤT-QUẢ Tạo-thành hơn 40 năm qua ở Mỹ có : 2 người thì có 1 người bệnh Tim-mạch, 3 người thì đã có 1 mắc bệnh ung-thư , 3 phụ-nữ thì 2 người bị chứng Loãng-Xương , mổi 20 người thì có 1 mắc bệnh tiểu-đường .
    --> CHO NÊN ở Mỹ , 2 người khi chào hỏi nhau : O phảio câu < Anh khỏe O ?> mà là câu < Anh có mắc bệnh-Tim O ?> vì anh O có thì tôi đã có bệnh đấy !!!
    --- Cho Nên , những nguyên-nhân Khiến chúng-ta sinh-bệnh : đa-số ở chổ ăn-uống và sinh-hoạt tập-quán Sai-Lầm cà đó .
    ---+> Vì Vậy chúng-ta CẦN Phải Trang-Bị những Kiến-thức Tri-thức Chính-Xác giống như chúng-ta trang-bị tri-thức về Linh-hồn vậy : có-thể hình-thành Tác-dụng Bảo-vệ .
    ---Nếu O thì sẽ do Vô-Tri-thức và Sơ-Suất tạo-thành thương-đau và Tai-họa Lớn , thường thì Khó mà Sửa-Lỗi Tu-bổ hay bồi-đền được đâu ? Đây là món Nợ của chúng-ta đã mang do Thượng-Đế ban cho Lễ-vật Tốt-Đẹp Nhất Đời mình đấy !

    ++ + = Những Bất-Hạnh do Sơ-Suất dẫn đến ! :
    --- Thánh 2/2002 , có tim-tức chấn-động các giới Xã-hội : Trường Đại-học Giao-thông trong kỳ mùa xuân lan-truyền ... GSTS trẻ-tuổi mất sớm : GSTS khoa Công-trình Điện-tử Trần-văn-Nhân ngày 19/02/2002 chất vì ung-thư-Phổi . GSTS khoa Công-trình Thông-tin Trương-bá-Vinh 04/02/2002 chất đột-ngột . Phó GSTS Kim-cam-Bình 08/02/2002 đột-nhiên hôn-mê rồi chất luôn .
    ---> GS Nhân đi đươc cược-đời 52 năm mất vì ung-thư-Phổi thời-kỳ cuối : GS Vinh vì lao-lực lao-tâm quên ăn quên ngủ lo bận nghiên-cứuho5c-thuật trước d0o1 có bị đau-cổ ỷ-y O chú-ý Sức-khỏe mà đột-tử ở tuổi 45 : PGS Bình càng khiến người-ta O ngờ tuổi 42 khỏe-mạnh thế mà sau 1 trận-mạo bị hôn-mê 3 ngày thì chết .


    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   10. #10
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158) Hết-Độc Một-Thân nhẹ--21 ngày Cải-Tạo Thể-chất


    ---> Theo lời các bạn-bè nói : các GS này hăng-Say công-việc , cố-công cố-sức nghiên-cứu khoa-học khiến Tinh-Thần căng-thẳng tột-đỉnh : đều do mõi-mệt quá-độ và áp`-lực công-việc quá nặng cho nên dẫn đến Sức Miễn-Dịch và Nội-Tiết-Tố mất đi Điều-Tiết thăng-bằng thêm vào sự Hờ-hững và Sơ-Suất đối với Sức-khỏe nghiêm-trọng quá , cộng thêm quá nhiều việc nghiên-cứu : Cũng vì thế mà được Đánh-Dấu Tử vì Nghề + Chết vì Đạo - hạnh nghề-nghiệp hợp-lại .: KẾT-Cuộc chỉ còn để-lại cho Dư-Luận Lòng Thương-Tiếc không-nguôi .


    CHƯƠNG III : Nâng-cao Miễn-Dịch thì không còn Sợ Bệnh :


    1./ Cái Bẩy-Rập của Sức-Khỏe Thời Văn-Minh :
    ---Sinh-Sống trong Môi-trường áp-lực của sự bận-rộn tấp-nập và đầy Ô-Nhiểm : Các thứ Thức-ăn cường-điệu bắt-mắt đấy sự kích-thích Ngon Thơm béo , xem như sự an-ủi tạm-bợ của Lối Sồng Hiện-Đại . Nhưng Khổ nổi ẩn-chứa sau sự Mãn-nguyện no-nê khẩu-vị các thức ăn vào đầy chất Béo , cao Clolesterols , cao Natri , chất-Xơ thấp hoặc O có chất-Xơ Thực-vật , toàn những thức-ăn thức-uống cho thêm ga CO2 hay đủ loại Hóa-chất Độc-hại chế thành gia-vị , về Lâu-dài Kết-quả là Dinh-dưỡng thiếu Cân-băng , thiếu Đồng-Diệu với Cơ-thể lẫn Thiên-nhiên , mà còn thu-nạp tích-tụ dần các Độc-Tố gây ung-thư , sau cùng sẽ khiến Hệ-Thống Miễn-Dịch con người Suy-Thoái Công-năng : mất đi sự đồng-điệu các Cơ-quan trong Cơ-thể mà Suy-thoái dần : tiến đến nhiểm sanh đủ thứ Bệnh Mãn-tính và Vi-khuẩn bệnh [ Độc-hại bắt đầu lan-tràn Xâm-nhập Cơ-thể ta .

    ---Hồi trước , con-người toàn mắc nhiều thứ bệnh đều liên-quan tới các chứng bệnh-truyền-nhiểm , đã từng được giới Y-Học Tiến-bộ O ngừng Phát-minh nhiều loại Kháng-Sinh trị-bệnh hữu-hiệu….
    \\\\ Nhưng Tiếc Thay lại diễn-biến đến Hiện=nay phải đối-mặt sự Khiêu-chiến của các loại Bệnh ung-thư , Tim-Mạch , cao-huyết=áp , Tiểu-đường , Suy Tim Suy Gan Thận , ung-thư não , ung-thư tủy , ung-thư máu …..toàn là những chứng Bệnh Mãn-tính , ác-Tính , Xâm lấn Cuộc-Sống Văn-Minh này, khiến chúng ta khó bề Thoát-khỏi Môi-trường Khủng-hoảng bệnh-tật trên .
    ==Vì các thứ ác-bệnh luôn luôn Rình-rập từ trong Môi-trường Sinh-Hoạt có Thói-quen ăn-uống và phương-thức Sống Sai-lầm mà con-người ta thường mất cảnh-giác và Vô-Tri .
    ----Y-học quá-khứ luôn trong các giai-đoạn tìm-tòi nghiên-cứu xem có thứ Vaxcin nào , sau khi chích-ngừa có thể vĩnh-viễn O bị bệnh Sida ; O bị bệnh ung-thư , nếu như cống-hiến được như vậy nhất định sẽ được lãnh Giải Noven về Y-Học liền .
    ==Thế nhưng đến nay hơn nửa thế kỷ ,trị-liệu cho ung-thư vẫn tiến-triển chậm-chạp O có đột-phá lớn nào cả ====Trái lại Còn Quên cả con-người bản-thân Vốn có Tồn-tại cả 1 Hệ-Thống Miễn-Dịch là Cơ-Quan Phòng-ngự Bệnh-tật ,và là một Lực-lượng Phòng-chống bệnh-độc hùng-Mạnh O thể tưởng-tượng mà xem-thường nó được đâu nhé !!!

    ---Sự thật thì nhiểm HIV có rất nhiều người ,nhưng O phải ai cũng mắc bệnh SIDA , ==Nghiên-cứu phát-hiện : trong 20 người nhiểm HIV là có thể chỉ 19 người sẽ phát bệnh SIDA , còn 1 người thì cả đời cũng O bị mắc bệnh SIDA .
    Trong quá khứ thì đa số Y-học nghiên-cứu là làm thế nào để điều-trị 19 người mắc bệnh SIDA . Còn Hiện nay Y-Học Miễn-Dịch lại tập-chung nghiên-cứu tại sao 1 người kia O mắc bệnh SIDA , Đây là sự Thay—Đổi lớn và bắt đầu dẫn đến hướng đúng-đắng và triển-khai 1 kỷ-nguyên Tốt-Lành hơn rồi .
    ====Nghiên-cứu đã Chứng-Minh : Dinh-dưỡng Thích-Đáng và Vận-Động Thích-Đáng có thể Lành-Mạnh-Hóa các Công-năng của Hệ-Thống Miễn-Dịch . ### Như vậy Hằng ngày ta nên từ Sinh-hoạt bình-thường thu-nạp Dinh-dưỡng Thích-Đáng và phải dành thì-giờ Vận-Dộng Thích-Đáng rất là Quan-trọng .
    --Nhưng nếu mà một khi nhiểm-bệnh rồi thì mới bắt đầu chú-ý đến Dinh-dưỡng và vận-động thì O phải hơi muộn-màn rồi sao ? , thế cũng còn cứu-chữa được nếu ta kiên-quyết bắt đấu cải-tạo phương-thức ăn-uống cách Sinh-họat hàng ngày thì còn May-Mắn lắm đấy .
    &&& Tôi thường nói với các bệnh-nhân ung-thư rằng : Ung-thư O có gì ghê-ghớm đâu ? Nó cũng giống như Cảm-mạo xổ-mũi ,chỉ cần Hệ-Thống Miễn-Dịch Khôi-Phục Kiện-Toàn và Hoạt-Động Tốt , Bệnh-Tình sẽ dễ đạt được Cải-Thiện Tốt , ví nó trực-tiếp liên-quan đến Sức-Mạnh của Hệ-Thống Miễn-Dịch con-người ta đấy .

    ====Tế-Bào ung-Thư :
    --Chúng ta người bình-thường mỗi ngày cũng sẽ sản-sinh từ 100—200 Tế-bào ung-thư, từ 40 tuổi trở lên thì sản-sinh từ 3000—5000 Tế-bào ung-thư, Nhưng O Tượng-trưng cho mỗi người cũng sẽ bị chứng ung-thư , tại Nhật có 1/3 dân thường mắc bệnh ung-thư , tại Mỹ cũng là 1/3 , tại Đài-Loan thì là ¼ .
    ---Trong Hệ-Miễn-Dịch có 1 loại Tế-bào Miễn-Dịch gọi là NK tế-bào (nature killer) , ta thường gọi chúng Sát-thủ Tự-nhiên : Công-năng chính của nó là truy bắt tiêu-diệt Tế-bào ung-thư . Thượng-Đế sáng-tạo nó trong cơ-thể ta là để làm Phòng-vệ-quân ,giống như đạn-đạo tên-lửa vậy .
    ---Mỗi khi Hệ-Miễn-Dịch của ta xẩy ra vấn-đề , thì những Tế-bào này sẽ dễ-dàng tăng-trưởng sinh-sôi nẩy nở từ 100 , 200 biến thành hàng ngàn,hàng vạn,hàng Triệu Tế-bào ung-thư mà ta vẫn O có cảm-giác gì ,vì thể-tích nó còn nhỏ hơn 0.1 cm tức nhỏ hơn lổ cây kim may áo mà thôi.
    ---Kế-tiếp nếu Hệ-Miễn-Dịch vẫn O hoạt-động Tốt thì Tế-bào ung-thư sẽ O ngừng Tăng-gia sản-xuất lên đến hàng trăm triệu, hàng Tỉ Tế-bào ung-thư thì họa may bạn mới có thể sờ được hay cảm-giác được khối-U thì nó đã lớn cở 1 cm ; Nhưng các bạn cũng đừng khẩn-trương hoang-mang , vì O phải tất cả khối U đều là ung-thư , mà cho dù là khối-Ung-thư bạn cũng O cần sợ-hãi gì ? phát-hiện sớm bạn đi Điều-Trị Chánh-Qui sớm sẽ Lành Bệnh nhanh thôi .

    ====HỆ - THỐNG MIỄN – DỊCH :
    ---Căn cứ Quan-điểm của Y-Học Miễn-Dịch , cơ-thể người 99% bệnh-tật đều liên-quan đến Công-năng Miễn-Dịch .
    --Nhưng Tiếc Thay chúng ta ít hiểu-biết gì về sự Liên-quan Sống-Chết của ta có quan-hệ Mật-Thiết với Hệ-Thống Miễn-Dịch .
    ---Hệ-thống Miễn-dịch có Đa Cơ-Cấu rất Phức - tạp . Nó chủ-yếu do Tuyến-Tủy ,Tuyến-Ngực , Tuyến-Tùng , Tuyến-Tỳ ,Tuyến-Thượng-Thận và Ruột-Dư ….rất nhiều các Trạm Trung-tâm cùng sàn-sinh Đội-Quân Phòng-ngự ngăn-chặn sự Xâm-nhập của các Độc-Tố và Vi-khuẩn .
    ---Hệ-thống Miễn-Dịch giống như 1 quần-thể của các Dội-Quân Tinh-nhuệ được Huấn-luyện Độc-đáo Mạnh-mẻ ,luôn luôn nằm trong Trạng-thái dự-bị Chiến-Đấu ,chấp-hành nhiệm-vụ chống trả ngăn-cản và Tiêu-Diệt kiệp-thời kẻ Địch Xâm-Lăng .

    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   11. Có 2 Hội viên đã cảm ơn đến "tranbinhchuong" về bài viết có ích này:

    thucnguyen (21-09-15),vanti67 (10-02-15)

   Trang 1/2 12 cuốicuối

   Đề tài tương tự

   1. Trả lời: 143
    Bài mới: 20-12-14, 22:46
   2. <Hết Độc Một Thân Nhẹ> sách ăn-lạt thải-độc
    By tranbinhchuong in forum Tủ sách Huyền Không Lý Số
    Trả lời: 19
    Bài mới: 21-02-13, 06:50
   3. Trả lời: 3
    Bài mới: 10-08-12, 09:09

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn không thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn không thể sửa bài viết của mình
   •