Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  kết quả từ 1 tới 10 trên 14

   Threaded View

   1. #1
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    451
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 186 lần
    trong 129 bài viết

    Ico167R (158) <Hết-Độc Một-thân nhẹ--21 ngày Cải-Tạo thể-Chất >

    [B] ĂN LẠT THẢI-ĐỘC
    .

    Phần giới thiệu : SƠ-LƯỢC
    < Công Thức Ăn Lạt Thải-Độc > của Giáo-Sư Tiến-Sĩ Lâm-Quang-Thường là một Phương-thức Hổ-trợ Phòng-chống Trị Bệnh Ung-Thư : Cũng như một Phương-cách Thúc đẩy Con-Người Văn-Minh Thời-Nay Phải TÔN-TRỌNG THIÊN-NHIÊN và Sống Hòa Mình với THIÊN-NHIÊN .Cùng chung Hổ-Trợ Bảo-Vệ Một Môi-Trường XANH để có được Một Cuộc-Sống Lành-Mạnh và Hạnh-Phúc Yên-Vui .
    Nhận-Thức TỐ-CHẤT Sức-Khỏe Thật của Con-Người là Tự Mình ta Tự Nắm Giữ Sức-Khỏe của Bản-Thân : Qua Trình-Bài trong cuốn Sách [[ HẾT ĐỘC MỘI THÂN NHẸ ]] của GSTS Lâm-Quang-Thường (trong 13 tháng đã tái bản 34 lần từ tháng 10 năm2002 đến tháng 11/2003 ). Cuối trang sách có in nhấn mạnh rằng :-[--Nội Dung trình bài trong sách Tuyệt-Đối Không thể thay thế cho Phương-Pháp Trị Bệnh của Bệnh-Viện Chánh-Qui và Bác-Sĩ chuyên-khoa. Và Ông đề-nghị có Bệnh Phải Đến Bệnh-Viện Chính-Qui Khám bệnh là Tốt Nhất .Nhưng Sức-Khỏe Là Phải Do Chính Bản-Thân Mình Cố-Gắng Kiên-Trì Xây-Dựng và Cải-Tạo cho Phù Hợp với Cuộc-Sống Lành-Mạnh trong một Môi-Trường XANH tốt Đẹp Hơn . Thì Ta Mới được Sống THỌ và Sống VUI Sống Có Ý-Nghĩa.

    SƠ-LƯỢC về nội dung cuốn sách “Hết Độc Một Thân Nhẹ
    21 ngày cải tạo thể chất

    Mục Lục
    ___Lời Giới-Thiệu và Thẩm-Định của GSTS Lại-Cơ-Minh (Viện-Trưởng Viện Ung-thư Bách-Thịnh CAM : Phó Nghiên-Cứu viên Viện Nghiên-Cứu Vệ-Sinh Ung-Thư Quốc-Gia MỸ ).
    ----##-#---Lời Mở Đầu : \ Của tác-giả GSTS Lâm-Quang-Thường .
    ---------Lời Dẫn của GS Quốc-Thoại-Tường (Giáo-Sư Khoa Quản-Lý Trường Đại-Học Công-Thương Đài-Loan -25/03/2002 )

    CHƯƠNG I : Phân-Tích Tố-Chất Sức-Khỏe của Quốc-Dân .
    ---Tại Đài-Loan mỗi 10 phút có 1 người bị bệnh ung-thư .
    ---Tại Mỹ mỗi 2 người là có 1 người chết vì bệnh Tim .
    ---Nhân viên công-vụ Đài-Loan có tuổi thọ trung-bình là 49.65 tuổi .
    ---Đài-Loan mỗi 36 phút có 1 người mắc Bệnh Lao .
    ---Đài-Loan Mỗi Ngày thêm 1.6 người mắc bệnh Sida .
    ---Có 25 % dân Đài-Loan mắc chứng khó ngủ .
    ---Chỉ-số IQ và Sức-Khỏe của Quốc Dân Không Đạt Tiêu-Chuẩn .

    CHƯƠNG II : Vấn Đề ở chổ Không Biết và Hờ--Hững .

    ---Thế nào là Vô Trí-Thức tức là không biết ?
    ---Có 2 triệu người mang mầm BệnhViêm Gan B Mà Không Tự Biết .
    ---Nước Cất Tốt Nhất ?
    ---Uống viên vitamin quá liều,quá nhiều thì Bệnh càng nhiều.
    ---Uống Sữa Bò phòng Tránh được Chứng Loãng-Xương
    ---Quá Ỷ-Cậy vào Bác-Sĩ ?
    ---Quan-Niệm Sai-Lầmvề Hấp-Thụ Dinh-Dưỡng trong Y-Học ?
    ---Bất-Hạnh là do Sự Hờ-Hững và khinh-Suất của Con-Người gây ra !
    ---Sức-Khỏe Nhờ Cậy chính Bản-Thân Mình !

    CHƯƠNG III : Nâng cao Miễn-Dịch thì Không có Sợ Bệnh.
    ---Những Cái Bẩy của Sức-Khỏe Thời Hiện-Đại Văn-Minh.
    ---Ví dụ Tế-Bào Ung-thư. ---Ví dụ Ban Đỏ.
    ---Hệ-Thống Tuần-Hoàn Hô-Hấp Tiêu-Hóa Bài-Thải Bài-Tiết Bình-
    Thường,thì Muốn Bệnh cũng Không Dễ.
    ---Hệ-Thống Miễn-Dịch.
    ---Tế-Bào Miễn-Dịch.

    CHƯƠNG IV : 5 Nguy-Cơ của Sự Sinh-Tồn.

    ---Khí-Hậu Biến Đổi Dẫn Đến Hiệu-Ứng Toàn-Cầu.
    ---Phụ-Nữ Nội-Trợ Dễ Mắc Ung-thư hơn Phụ-Nữ Đi Làm việc.
    ---Hocmon Cơ-Thể Bị Hocmon Môi-Trường SỐNG Ảnh-Hưởng Lớn và
    Khá Nặng-Nề.
    ---Con-Người Sáng-Tạo Ra Cái MÔI-TRƯỜNG UNG-THƯ.
    1/ ==KHÔNG-KHÍ :::
    a/ ---Bầu Khí-Quyễn ---- Khí Thải Công-Nghiệp ---/ Khí Thải Xe Hơi. . b/.Vi hạt khói bụi ở Chùa hơi cao.
    c/.Chứng Bệnh ở văn=phòng cao-ốc (Sick Building Syndroom)
    d/.Hút 1 điếu Thuốc-lá sẽ Giảm đi 11 phút tuổi Thọ.
    e/.Chứng Bệnh Máy Lạnh (máy đuiều-hòa không-khí).
    f/. Ion Âm Trợ Giúp Cơ-Thể Con-Người .
    2./== NƯỚC :::
    Khai-thác Tài-Nguyên quá độ Hủy-Hoại Sự Cân-Bằng của Sinh-Thái và
    Môi-Trường SỐNG ????
    ---Nước Ngầm Là Nguồn Ô-Nhiểm.
    ---Chất Asenua(Nguyên là Asen Thạch-Tín,Thuốc Diệt Cỏ,Thuốc Trừ Sâu)
    Do Công-Nghệ Bán-Dẫn và Điện-Tử phát Triển quá Độ đã Thải ra Môi----------Trường Sống Ồ ạt rất nhiều ở Đài-Loan cao hơn MỸ gấp 20 lần.)
    ---Nước Đun Chín là Nước Chết !
    ---Nuớc Cất THIÊN về Acid Hơn.
    ---Nước có Gây Ung-Thư Không ?
    ---Tắm-Rửa Chậm Lâu,Coi Chừng Nhiểm Ung-Thư !
    ---Phương-Cách Uống Nước TỐT.
    3./== ÁNH-NẮNG :::
    --- Tầng Ozone. ---Tia Tử-Ngoại. ---Tia Hồng-Ngoại.
    ---Muốn Khỏe-Mạnh Phải Biết Hấp-Thụ Ánh-Nắng Đầy Đủ.
    ---Thời-Gian Phơi Nắng Tốt Nhứt là 6---9 giờ Sáng,Thứ Nhì là 9---10 giờ
    Và Từ 16---18 giờ Chiều..
    4./== SÓNG ĐIỆN-TỪ :::
    ---Bạn Thường Quên Đi Sóng Điện-Từ…..
    < Những Chứng Bệnh Do Phơi-Nhiểm Sóng Điện-Từ Quá Độ >
    ---Điện-Thoại Di-Động dùng Thời-Gian Dài Dễ Gây Sanh Quái-Thai
    .(Mỹ Có Thí-Nghiệm Trên Phôi Thai Gà Ấp Trứng).
    ---Bạn Dễ Quên Mất Luôn Có SÓNG Điện-Từ quanh Bạn. ] ---Não Hấp-Thụ Sóng Điện-Từ Nguy-Hại đến Thế-Hệ Con-Cháu Sau Nầy.
    ---Vật dụng kim-khí điện-máy gia-đình cũng có thể là Nguồn Gây Bệnh.
    5./ == THỰC-PHẨM :::
    Lúa gạo mì nhiểm Cadmium gây Bệnh Osnteomalacia,pseudofractue và Itaidisense(Mềm xương,gảy xương đau nhức toàn thân).
    ---Thịt <nuôi thúc bằng thuốc tăng-trưởng và dùng kháng sinh quá độ, Ăn thịt đó Dễ gây nhiều bệnh sau này(cả ung-thư) .
    ---Nông-Sản trồng bón quá nhiều phân hóa-học hocmon tăng trưởng
    Thuốc trừ Sâu làm cho Rau quả dư thừa nhiều chất dộc hại, ta ăn
    Vào nhiều tất sẽ mắc Bệnh Ung-Thư .
    ---Nông-Sản bị Mốc(ăn nhiều sẽ ung-thư Gan)
    ---Chất Phụ gia Thực-Phẩm Chế-Biến dẫn Đến Ung-Thư..
    --- Sự Sai-Lầm về Cách Ăn-Uống : sẽ dẫn đến 3 Bệnh Văn-Minh Thể-
    Chất ::::1=Thể-chất acid. 2=Thể-chất thiếu Oxy. -------------------------------3= Thể-chất natri cao. kali thấp.
    ---- Số Lượng Thức-ăn Ảnh –hưởng đến Dinh-dưỡng ?

    CHƯƠNG V :::
    7 == CỐT –YẾU ĐỂ XÂY-DỰNG SỨC-KHỎE TỐT

    1./ Vận-động Đáng Thích -
    --- Hiện trạng Thể-Thức-NĂNG (physical Fitness) Không Tốt sẽ có Ảnh-
    Hưởng trên Tâm-Lý .
    ---Sự ích-lợi của THỂ-THỨC- NĂNG và Tâm-lý trong Cơ-chế hoạt-động
    Của Cơ-Thể .
    --- Vận-động Thích-đáng sẽ nâng cao Hiệu-suất Giấc-ngủ .
    ==Những Vận-động có Ích cho sự Lành- mạnh hóa của Tâm huyết quản.
    2./ Tinh-Thần Thoải-Mái ==
    ---Hãy Cười Thỏa-Thích Thông-Thả .
    ---Hãy Tự-Tin Chính Mình .
    ----Hãy Tập Thói-Quen Sinh-Hoạt Lành-Mạnh .
    --- Hãy Khoan-Dung Tâm Tình Của Mình Hơn.
    ----Hãy Bình-Thường hóa Quan-Hệ Xã-Hội của Mình .
    ==Cười ,TỰ-Tin ,Sống Lành-Mạnh ,Khoan-Dung và Đầy Tình-Thương .
    3./ Giấc-Ngủ Đầy Đủ ==
    GiẤc-Ngủ Đầy-Đủ Tạo Điều-Kiện cho Hệ Miễn-Dịch Hoạt-Động Tốt.
    ---- Giấc-Ngủ Không đủ sẽ Ảnh-hưởng Công-Năng Miễn-Dịch .
    ----Giấc-Ngủ Không đủ sẽ Tổn-Thương Tâm-Cang (tim,gan) .
    ----Và cũng sẽ dẫn đến nhiều Chứng Bệnh khác .
    ----Thế nào mới Gọi là Giấc-Ngủ Đầy Đủ .
    ---- Sự Ích-Lợi của Giấc-Ngủ . === Làm Cách nào Ngủ Đủ Giấc .
    4./ Hoàn-Cảnh Tối-Ưu ==
    ---(1)—Ion âm. (2)--Nước Sống.(3)--Năng-lượng-Mặt-Trời. --------- (4)--- Năng-lượng Môi-trường . (5)—Năng-Lượng Thiên-Nhiên.
    5./ Điều-Độ theo Qui-Luật Lành-Mạnh ==
    ---Những Tổn-Thương Do Không Có Qui-Luật.
    ---Đêm Không Ngủ Coi Chừng Huyết-Áp Tăng Cao .
    ---Thức Đêm Nhiều Coi Chừng Thể-Chất Acid Hóa.
    ---Tiết-Tấu Của Thiên-Nhiên .
    Bước Theo Ước-Mơ Mả Thực-Hiện Sự Nhận-Thức Về Qui-Luật Thiên- Nhiên Là Con_Đường Đúng-Đắn.
    6./ Lời Nói Chúc-Phúc ==
    Bước Theo Qui-Luật Mà Thực-Hiện Ăn-Nói Cho Thận-Trọng.
    ---Những lời chúc-phúc khiến người ta Tràn-Trề thêm Sức-Sống vui-vẻ.
    ---Trái lại những lời trù-ẻo nói xấu sẽ là độc-dược cũng có thể gây chết --------người trong Cuộc-Sống ngắn ngủi gây tàn Đời sớm hơn== .
    thay đổi nội dung bởi: tranbinhchuong, 14-10-14 lúc 11:10
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   Đề tài tương tự

   1. Trả lời: 143
    Bài mới: 20-12-14, 22:46
   2. <Hết Độc Một Thân Nhẹ> sách ăn-lạt thải-độc
    By tranbinhchuong in forum Tủ sách Huyền Không Lý Số
    Trả lời: 19
    Bài mới: 21-02-13, 06:50
   3. Trả lời: 3
    Bài mới: 10-08-12, 09:09

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn không thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn không thể sửa bài viết của mình
   •